Kolejne smartfony od ZTE z Google Now Launcherem

Dodano: 21.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , ,

zte

Obec­nie każdy duży pro­du­cent smart­fonów z Androi­dem posi­a­da swo­ją nakład­kę zmieni­a­jącą wygląd sys­te­mu. ZTE jed­nak postanow­iło z tym skończyć i w swoich przyszłych smart­fonach umieś­ci Google Now Launchera.

ZTE pokazało 3 nowe smartfony: Nubia Z7, Nubia Z7 Max i Nubia Z7 Mini

Dodano: 09.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , , , ,

official-zte-nubia-z7-01

ZTE zaprezen­towało smart­fona Z7 Nubia w trzech odmi­anach różnią­cych się przede wszys­tkim rozmi­arem. Warto zwró­cić uwagę na ten tele­fon, gdyż jest naprawdę potężny. Nawet najsłab­sza wer­s­ja prezen­tu­je się bard­zo dobrze.

ZTE pracuje nad potężnym smartfonem z Windows Phone?

Dodano: 16.05.2014 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , ,

zte_nubia_w5_render

Nowa plot­ka głosi, że ZTE ma zami­ar wypuś­cić smart­fona Nubia W5 o iście imponu­jącej specy­fikacji. Czy Nokia powin­na czuć się zagrożona?

ZTE wypuszcza dwa nowe smartfony: Nubia Z5S i Nubia Z5S Mini

Dodano: 19.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , , ,

11

ZTE właśnie dołączyło do grona pro­du­cen­tów, którzy mają w swo­jej ofer­cie smart­fona z niezwyk­le wyda­jnym pro­ce­sorem Snap­drag­on 800 za sprawą nowego mod­elu Nubia Z5S.

ZTE Grand S Flex — średni smartfon, który trafi do Polski

Dodano: 06.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , ,

zte-grand-s-flex

ZTE Grand S Flex zade­bi­u­tował na tar­gach CES 2013. W sprzedaży zna­j­du­je się już od jakiegoś cza­su w niek­tórych kra­jach Europy. Wkrótce do nich dołączy Pol­s­ka.

ZTE Blade G trafia do Polski — nie zachwyca

Dodano: 17.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , ,

ZTE w Polsce uchodzi za egzo­ty­czną i niez­naną markę. Swego cza­su miało swo­je pięć min­ut za sprawą budże­towego mod­elu Blade, choć od daw­na o fir­mie zdążyło uci­ch­nąć. Szanse na poprawę pozy­cji ZTE ma nowy Blade G, który właśnie trafia do naszego kra­ju.

ZTE U988S z Tegrą 4 pozuje do zdjęć

Dodano: 09.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , , ,

Tegra 4 pomi­mo bard­zo dużej mocy obliczeniowej jakoś nie zyskała zau­fa­nia wśród pro­du­cen­tów smart­fonów. ZTE postanow­iło jed­nak dać układ­owi Nvidii szan­sę w nad­chodzą­cym smart­fonie o tym­cza­sowej nazwie ZTE U988S.

ZTE Open — smartfon z Firefox OS za 99 dolców

Dodano: 01.07.2013 Kategorie: Newsy, ZTE Tagi: , , , ,

Już jutro odbędzie się pre­miera ZTE Open — prostego smart­fona z sys­te­mem Fire­fox OS i bard­zo korzyst­ną ceną. Czy stanie się god­ną konkurencją dla tanich Androidów?

ZTE Geek — Smartfon z procesorem Intel Atom 2 GHz

Dodano: 11.04.2013 Kategorie: Android, Newsy, ZTE Tagi: , , , , ,

ZTE Geek to nowa propozy­c­ja od chińskiego ZTE. Jego najważniejszą cechą jest nowy pro­ce­sor Clover­Trail+ stwor­zony przez Intela, który  charak­teryzu­je się wysokim tak­towaniem 2 GHz.

ZTE pokaże superwydajny tabletofon i smartfon oparty na Firefox OS w trakcie MWC 2013

Dodano: 31.01.2013 Kategorie: Android, Zapowiedzi, ZTE Tagi: , , , , , , ,

ZTE ma wielkie plany na przyszłość. Fir­ma wcale nie zamierza spocząć na lau­rach po pre­mierze świet­nego Grand X. Moż­na nawet powiedzieć, że ZTE pracu­je na jeszcze wyższych obro­tach. Pod­czas lutowych targów MWC 2013 ujrzymy dwa bard­zo intere­su­jące urządzenia chińskiego pro­du­cen­ta.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002