official-zte-nubia-z7-01

ZTE zaprezen­towało smart­fona Z7 Nubia w trzech odmi­anach różnią­cych się przede wszys­tkim rozmi­arem. Warto zwró­cić uwagę na ten tele­fon, gdyż jest naprawdę potężny. Nawet najsłab­sza wer­sja prezen­tuje się bardzo dobrze.