zte_nubia_w5_render

Nowa plot­ka głosi, że ZTE ma zami­ar wypuś­cić smart­fona Nubia W5 o iście imponu­jącej specy­fikacji. Czy Nokia powin­na czuć się zagrożona?