zte_nubia_w5_render

Nowa plotka głosi, że ZTE ma zamiar wypuś­cić smart­fona Nubia W5 o iście imponu­jącej specy­fikacji. Czy Nokia powinna czuć się zagrożona?