ZTE Geek to nowa propozy­cja od chińskiego ZTE. Jego najważniejszą cechą jest nowy pro­ce­sor Clover­Trail+ stwor­zony przez Intela, który  charak­teryzuje się wysokim tak­towaniem 2 GHz.