Pier­wsza gen­er­acja mod­elu Blade została bardzo ciepło przyjęta przez klien­tów, również tych z Pol­ski. Mało kto jed­nak wie, że pow­stała jego druga odsłona. Jakby tego było mało, wkrótce ujrzymy ZTE Blade III.