Z niesamow­itą inic­jaty­wą wychodzi pomarańc­zowy oper­a­tor. Tym razem pro­moc­ja przez­nac­zona jest psom. Od ter­az będą mogły one komu­nikować się ze światem za pomocą taniej komór­ki oraz gani­ać za fris­bee. Hau!