Czy właśnie tak będzie wyglądać Samsung Galaxy S IV?

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Zde­cy­dowanie czekałem na moment, w którym zostanie opub­likowana fotografia przed­staw­ia­ją­ca nad­chodzącego flagow­ca Sam­sun­ga. Ona tu jest!

Nokia Asha 206 — gdy dorosnę, będę Lumią

Dodano: 25.11.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

 

Ciekawy prze­ciek nad­szedł z Chin. Nokia zamierza wprowadz­ić na rynek prosty tele­fon Asha 206, który pewnie nie wyróż­ni­ał­by się kom­plet­nie niczym, gdy­by nie to, że wyglą­dem czer­pie inspirac­je z serii Lumia. Czy to dobry pomysł? Oceń­cie sami.

Google Nexus 10 w przyszłym roku? To możliwe

Dodano: 14.10.2012 Kategorie: Android, Bez kategorii, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Google Nexus 7 jest najpop­u­larniejszym tablet z Androi­dem. Wszys­tkim narzeka­ją­cym na zbyt mały ekran urządzenia być może z pomocą przyjdzie Google Nexus 10, który według doniesień może zostać zaprezen­towany na początku przyszłego roku.

Chris Weber ostrzega: Nokia planuje coś wielkiego

Dodano: 16.08.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Chris Weber, pra­cown­ik Nokii do spraw mar­ketingu i sprzedaży radzi Sam­sun­gowi, by ten strzegł się Finów. Powo­dem jest nad­chodzą­ca gen­er­ac­ja Lumii.

Asphalt 7: Heat [Zapowiedź]

Dodano: 06.05.2012 Kategorie: Gry, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Pamięta­cie niedawną zapowiedź kole­jnej już częś­ci gry z cyk­lu N.O.V.A. ? Wspom­ni­ałem w niej wtedy, że o wiele bardziej ucieszył bym się z widoku kole­jnego Asphal­ta, ku moje­mu ogrom­ne­mu zaskocze­niu nie musi­ałem dłu­go czekać na zapowiedź 7 już odsłony najpop­u­larniejszej ści­gał­ki na urządzenia mobilne.

Nowa, trzecia N.O.V.A. [Video]

Dodano: 25.04.2012 Kategorie: Gry, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

N.O.V.A. to cykl jed­nej z najpop­u­larniejszych serii gier na Androi­da oraz iOS. Pop­u­lar­na gra Gamelof­tu doczeka się niebawem swo­jej kon­tynu­acji do której właśnie udostęp­niony został trail­er. Kole­jny HIT już niebawem w App­Store i Google Play?

Super bezpieczny telefon od Boeinga

Dodano: 19.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Pozostałe modele telefonów Tagi: , ,

Boe­ing na stałe wpisała się w kanon lot­nict­wa i jest kojar­zona na całym świecie wyłącznie ze swoich ogrom­nych samolotów pasażer­s­kich, niebawem ta sytu­ac­ja może się zmienić za sprawą nowego urządzenia stwor­zonego właśnie przez ten ogrom­ny amerykańs­ki kon­cern lot­niczy .

Pogromca mojego iPhone’a? [Zapowiedź]

Dodano: 16.04.2012 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

Meizu, chińs­ki pro­du­cent o którym pisal­iśmy już wcześniej znany na świecie bardziej jako twór­ca “podro­bionego” iPhone’a zaprezen­tował właśnie ulep­szony mod­el swo­jej flagowej słuchaw­ki która w chwili obec­nej już dawno prze­rosła jakoś­cią wyko­na­nia pro­du­cen­tów takich jak Sam­sung , Sony czy HTC

Odpowiedź LG w sprawie Galaxy SIII [Plotka]

Dodano: 08.04.2012 Kategorie: Android, LG, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Zbliża­ją­ca się pre­miera mocarnego flagow­ca Sam­sun­ga o którym jeszcze tak naprawdę nie wiele może­my powiedzieć wzbudza wiele kon­trow­er­sji. LG postanaw­ia odpowiedzieć Sam­sun­gowi tworząc konkuren­cyjny mod­el który być może zaprezen­towany zostanie już w przyszłym miesiącu. 

Kolejny wielki HIT z ekranów komputerów trafi na iUrządzenia. [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 06.04.2012 Kategorie: Galeria, Gry, iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Rynek gier mobil­nych rozwi­ja się w zas­trasza­ją­cym tem­pie, hity sprzed wielu lat otrzy­mu­ją swo­je przenośne odpowied­ni­ki na smart­fony i table­ty częs­to sta­jąc się numera­mi 1 wśród gier mobil­nych. Sytu­ację tę świet­nie wyko­rzys­tu­je Rock­star który zapowiedzi­ał właśnie kole­jną, mobil­ną wer­sję jed­nego ze swoich Hitów. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002