Need for Speed: Most Wanted nadjedzie jeszcze w tym miesiącu na iOS i Androida

Dodano: 13.10.2012 Kategorie: Android, Gry, iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Need for Speed to z pewnoś­cią najpop­u­larniejsza seria gier wyś­cigowych wszech cza­sów. Nas cieszy fakt, że najnowsza odsłona — Most Want­ed pojawi się zarówno na iOS, jak i na pomi­janym wcześniej przez EA Androidzie.

Wild Blood: Pierwsza gra Gameloftu na Unreal Engine 3. Jest trailer!

Dodano: 09.08.2012 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Gameloft, najbardziej znany pro­du­cent “dużych” gier na smart­fony zaprezen­tował właśnie trail­er do ich pier­wszej gry na rewela­cyjnym sil­ni­ki Unre­al Engine 3. Czy jest na co czekać?

Kyocera Rise — Ice Cream Sandwitch z QWERTY [Zapowiedź]

Dodano: 11.05.2012 Kategorie: Android, Galeria, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kyocera się rozpędza, niedawno pisal­iśmy wam o zapowiedzi mod­elu Hydro a dziś mamy przy­jem­ność przed­staw­ić państ­wu mod­el Rise, Androi­da 4.0 z fizy­czną klaw­iaturą QWERTY

Hydro — wodoodporna słuchawka od producenta drukarek [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: Galeria, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kyocera postanaw­ia uderzyć w rynek smart­fonów z nowym, wodoo­d­pornym urządze­niem. Japońs­ki pro­du­cent znany doty­chczas głównie z pro­dukcji drukarek przed­staw­ił naprawdę ciekawą słuchawkę 

Samsung Galaxy SIII wreszcie oficjalnie [Zapowiedź + Galeria]

Dodano: 04.05.2012 Kategorie: Android, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Najnowszy flagowiec kore­ańskiego pro­du­cen­ta niósł za sobą wiele tajem­nic, speku­lacji oraz plotek. Wresz­cie jed­nak mamy dla was całkowicie pewne infor­ma­c­je na tem­at Galaxy SIII pros­to z Londyńskiej kon­fer­encji Sam­sun­ga. 

Wiemy już prawie wszystko o nowym Galaxy SIII? [Galeria + Video]

Dodano: 20.04.2012 Kategorie: Android, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Już naprawdę niewiele zostało do ofic­jal­nej prezen­tacji Sam­sun­ga Galaxy SIII, tym­cza­sem w sieci po raz pier­wszy pojaw­ia­ją się pewne infor­ma­c­je doty­czące flagowej słuchaw­ki Kore­ańskiego pro­du­cen­ta. Tym­cza­sem jeden z Wiet­nam­s­kich blogów tech­no­log­icznycTin­hte opub­likował właśnie niemal wszys­tko to co chcielibyśmy wiedzieć o nowym Galak­ty­cznym urządze­niu

ZTE Acqua, inspiracja czy plagiat? [Zapowiedź]

Dodano: 19.04.2012 Kategorie: Android, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

Tele­fony z sys­te­mem Android częs­to cier­pią na tak zwany kom­pleks iPhone’a od którego na nasze szczęś­cie coraz więcej firm zaczy­na się odci­nać. ZTE postanow­iło jed­nak jeszcze bardziej zbliżyć się do diza­jnu urządzeń z Cuper­ti­no czer­piąc z niego wszys­tkie najlep­sze cechy tworząc tym samym przepiękną słuchawkę z Androi­dem Ice Cream Sand­witch na pokładzie.

Pierwszy smartfon z procesorem Intela w tym tygodniu

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Tele­fon z pro­ce­sorem Intela, to brz­mi dum­nie. Praw­dopodob­nie nie tylko nazwa wyko­rzys­tanego pro­ce­so­ra wzbudzi wielkie emoc­je ale również jego osią­gi które przyszło nam niedawno podzi­wiać, były one wtedy naprawdę zaskaku­ją­co pozy­ty­wne. 

Budżetowa wersja BlackBerry Curve [Zapowiedź]

Dodano: 18.04.2012 Kategorie: Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

RIM, fir­ma słyną­ca z prawdzi­wie rasowych tele­fonów biz­ne­sowych dopiero niedawno zaw­itała do Pol­s­ki ze swoim mod­elem Curvet. Tym­cza­sem Research In Motion zaprezen­towała właśnie spec­jal­ny, tańszy mod­el tej niezwyk­le pop­u­larnej słuchaw­ki.

HTC wprowadza 3 nowe “Smoki” [Zapowiedź]

Dodano: 14.04.2012 Kategorie: Android, HTC, Zapowiedzi Tagi: , ,

Chińs­ki rynek jest dla HTC jed­nym z głównych rynków zby­tu ich urządzeń. Nic więc dzi­wnego że Tajwańs­ki pro­du­cent przy­go­tował trzy spec­jalne mod­ele urządzeń dla mas wyłącznie dla Chińs­kich użytkown­ików. Przy nazy­wa­niu urządzeń HTC uwzględ­nił nawet his­torię tego pięknego kra­ju nazy­wa­jąc 3 nowe mod­ele Smoka­mi.  

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002