nokia-zlauncher
Nokia przed­staw­iła swój nowy pro­jekt — launch­er nazy­wa­ją­cy się Z Launch­er, stwor­zony z myślą o plat­formie Android. Intere­su­jące!