xiaomi-mi4

Xiaomi Mi 4 jest już świeżo po swo­jej pre­mierze. Prezen­tuje się fan­tasty­cznie. Jeszcze ta cena…