[Galeria] Nokia EOS uchwycona na zdjęciach; to będzie król komórkowych aparatów, bez cienia wątpliwości!

Dodano: 06.06.2013 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Pre­miera Lumii 925 była dla wiele osób rozczarowaniem z powodu tego, że wiele plotek wspom­i­nało o smart­fonie Nokii z dużo lep­szym aparatem. Tym­cza­sem otrzy­mal­iśmy to samo co wcześniej, lecz w nowszym wyda­niu. Najbardziej wyma­ga­ją­cych jed­nak ucieszy fakt, że na hory­zon­cie pojaw­ia się kole­jny po 808 Pure­View wyjątkowy smart­fon pod wzglę­dem możli­woś­ci fotograficznych.

Halo: Spartan Assault dla Windows Phone 8 zapowiedziane

Dodano: 05.06.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

 

Win­dows Phone ma to do siebie, że z cud­em graniczy znalezie­nie na nim gier na wyłączność tak, jak m.in. iOS. Wkrótce jed­nak zostanie postaw­iony pier­wszy krok naprzód za sprawą pre­miery Halo: Spar­tan Assault.

Polostream — aplikacja na Windows Phone do oglądania kanałów TVP

Dodano: 03.06.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli lubisz oglą­dać telewiz­ję na ekranie swo­jego smart­fona, powinieneś zwró­cić uwagę na aplikację Polostream. Pozwala ona na oglą­danie TVP Info i 16  region­al­nych kanałów TVP.

Tabletofon od Nokii i Sony Togari uchwycone na jednej fotce

Dodano: 01.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , ,

Nie przy­pom­i­nam sobie , bym widzi­ał kiedyś dwa nad­chodzące urządzenia różnych marek na jed­nym zdję­ciu z prze­cieku. W tym przy­pad­ku otrzy­mal­iśmy fotkę z dwoma wyjątkowy­mi tableto­fon­a­mi — jed­nym od Sonego, drugim od Nokii.

Zielona Lumia 920 — ładna?

Dodano: 31.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Jeśli lubi­cie wyróż­ni­a­jące się smart­fony, być może przy­pad­nie Wam do gus­tu Lumia 920 w zielonym kolorze, która zaw­itała do jed­nego z aus­tral­i­js­kich sklepów.

Czy Nokia Lumia 925 robi lepsze zdjęcia niż Lumia 920?

Dodano: 30.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Gdy Nokia pokaza­ła nową Lumię 925 wiele osób było scep­ty­cznie nastaw­ionych do kwestii tego, czy potrafi ona robić lep­sze zdję­cia niż Lumia 920. Zdję­cia porów­naw­cze wskazu­ją na to, że różni­ca na lep­sze jest łat­wo zauważal­na.

Storage Check — sprawdzanie pamięci w Windows Phone [video]

Dodano: 30.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Aplikacje-WP

Ostat­nio przeglą­da­ją Mar­ket­place natrafiłem na ciekawą aplikację o nazwie Stor­age Check, która wydana została przez Nok­ie i dedykowana jest smart­fonom z sys­te­mem Win­dows Phone 8. Zobaczmy, jak ona dzi­ała?

20 czerwca — dzień, w którym Samsung pokaże nowe smartfony Galaxy i ATIV

Dodano: 28.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Sam­sung co praw­da świę­tu­je rewela­cyjne wyni­ki swo­jego flagow­ca Galaxy S4, lecz mimo to nie zwal­nia tem­pa ani na chwilę. Już za niecały miesiąc będziemy świad­ka­mi pre­miery kole­jnych smart­fonów z linii Galaxy i — co ciekawe — ATIV.

Reklama porównująca aparaty w Nokii Lumia 920, Samsungu Galaxy S III i iPhone 5.

Dodano: 27.05.2013 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Microsoft opub­likował kole­jną reklamę, w której naw­iązu­je do konkuren­cyjnych pro­duk­tów.  Tym razem na warsz­tat wzię­to funkcję aparatów i ich możli­woś­ci robi­enia zdjęć w nocy. Z racji tego, że podal­iśmy już pro­du­cen­ta reklamy, nie trud­no zgad­nąć, który smart­fon wygrał poje­dynek.

Instagraph — klient Instagrama na Windows Phone 7 i 8 umożliwiający dodawanie zdjęć

Dodano: 17.05.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Insta­gram to niezwyk­le pop­u­lar­na aplikac­ja społecznoś­ciowa umożli­wia­ją­ca dodawanie zdjęć i przy­ozd­abi­an­ie je w fil­try. Nieste­ty na Win­dows Phone wciąż jest niedostęp­ny, lecz nie jest to już żaden prob­lem, gdyż Insta­graph potrafi całkowicie zastąpić ofic­jal­ny pro­gram.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002