To jednak prawda — Instagram dla Windows Phone 8 już jest!

Dodano: 21.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

screen_shot_2013-11-20_at_12.07.21_pm

Wczo­raj napisałem, że według plotek o godzinie 19 do sklepu z aplikac­ja­mi Win­dows Phone miał zaw­itać Insta­gram. Infor­ma­c­ja ta okaza­ła się być prawdzi­wa i już ter­az ofic­jal­na aplikac­ja jest gotowa do pobra­nia dla użytkown­ików tego sys­te­mu.

Plotka: Instagram trafi do Sklepu Windows Phone dzisiaj o 19

Dodano: 20.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: , , ,

yolo

Plot­ka głosi, że już dzisi­aj na plat­formie Win­dows Phone pojawi się aplikac­ja, która była wyczeki­wana od bard­zo daw­na. Mowa o Insta­gramie, najpop­u­larniejszej aplikacji społecznoś­ciowej dla pasjonatów fotografii!

Google zaktualizowało swoją aplikację wyszukiwarki na Windows Phone

Dodano: 19.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Google

Rzad­ko się zdarza, by Google aktu­al­i­zowało swo­je aplikac­je na plat­formie Win­dows Phone. W sum­ie nie ma się co dzi­wić, gdyż to dzi­ałanie nie przynosi mu zbyt wielu korzyś­ci. Tym razem jed­nak gigant z Moun­tain View nas zaskoczył i wypuś­cił aktu­al­iza­cję swo­jej aplikacji wyszuki­war­ki.

Prawie dziesięciominutowa prezentacja Nokii Lumia 1520

Dodano: 17.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

jakaśnokia

Ser­wis Phon­eAre­na umieś­cił na swoim kanale YouTube długą, bo aż praw­ie dziesię­ciomin­u­tową prezen­tację Nokii Lumia 1520. Jeśli intere­su­je Was ten mod­el, zachę­cam do obe­jrzenia tego filmiku.

Nokia pracuje nad dwoma smartfonami z systemem Windows Phone 8.1

Dodano: 15.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

 hover

Nieza­wod­ny @evleaks przed­staw­ia kole­jne wieś­ci na tem­at przyszłych urządzeń Nokii. Okazu­je się, że Finowie pracu­ją nad dwoma smart­fon­a­mi korzys­ta­ją­cy­mi z Win­dows Phone’a 8.1.

Oficjalna aplikacja Vine trafia na Windows Phone 8

Dodano: 12.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

unnamed2

Vine to pop­u­lar­na aplikac­ja społecznoś­ciowa pozwala­ją­ca na dodawanie swoich kilkusekun­dowych filmików. Jej ofic­jal­ny klient zaw­itał właśnie na plat­for­mę Win­dows Phone.

Real Speed – wyścigi na Windows Phone za free

Dodano: 11.11.2013 Kategorie: Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

real-speed-wp8

Real Speed to gra, która nie powala swo­ją wyszukaną grafiką, a i na sterowność moż­na trochę ponarzekać. Jed­nak zawsze wychodzę z założe­nia, że sko­ro coś jest za dar­mo to czemu z tego nie sko­rzys­tać – tym razem na smart­fony z Win­dows Phone 8.

Windows Phone numerem dwa w 19 krajach

Dodano: 06.11.2013 Kategorie: Newsy, Windows Phone 8 Tagi: ,

windowsphone8

Win­dows Phone obec­nie jest mobil­nym sys­te­mem oper­a­cyjnym zysku­ją­cym swo­ją pop­u­larność najszy­b­ciej. Z nowych danych wyni­ka, że już w dziewięt­nas­tu kra­jach zna­j­du­je się na drugim miejs­cu najchęt­niej wybier­anym sys­te­mem.

Nokia Lumia 525 — znamy wygląd i specyfikację

Dodano: 05.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

nokia-lumia-525-tenaa_thumb_644x430

Nokia Lumia 525 została uch­wycona na zdję­ci­ach. Dodatkowo, do sieci trafiły infor­ma­c­je związane z jej specy­fikacją. Uwagę zwraca przede wszys­tkim 1 GB pamię­ci RAM — jest to naprawdę sporo w urządze­niu tej klasy.

Zombies can’t jump – gra na WP8 dostępna za darmo

Dodano: 01.11.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Gry, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

Zombies_Cant_Jump-windows-phone

Zom­bies can’t jump – pop­u­lar­na gra na smart­fony Nokia Lumia z sys­te­mem Win­dows Phone 8 jest dostęp­na w Mar­ket­place za dar­mo. Należy się jed­nak spieszyć, bo jest to lim­i­towana pro­moc­ja.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002