Windows Phone 8.1 Preview for Developers zostało udostępnione

Dodano: 14.04.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , ,

preview-for-developers

Microsoft właśnie udostęp­nił aktu­al­iza­cję Win­dows Phone 8.1 dla wszys­t­kich smart­fonów zapisanych w pro­gramie dewelop­er­skim. Jeśli Wasze komór­ki też do niego należą, powin­niś­cie czym prędzej dokon­ać aktu­al­iza­cji.

Microsoft chce wypuścić dwie aktualizacje GDR dla Windows Phone 8.1 jeszcze w tym roku

Dodano: 08.04.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

windows-phone-update-2

Nowe doniesienia mówią, że Microsoft jeszcze w tym roku wypuś­ci dwie duże aktu­al­iza­c­je GDR (Gen­er­al Dis­tri­b­u­tion Release) dla sys­te­mu Win­dows Phone 8.1. Trze­ba przyz­nać, że tem­po całkiem niezłe.

Kolejne nowe smartfony Nokii — Lumia 630 i Lumia 635

Dodano: 03.04.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Lumia_630-Dual-Sim-group

Oprócz Lumii 930 Nokia przed­staw­iła także dwa bliź­ni­acze smart­fony z niższej pół­ki. Są to: Lumia 630 i Lumia 635. Oba z nich posi­ada­ją najnowszy sys­tem Win­dows Phone 8.1.

Nokia Lumia 930 ujrzała światło dzienne — piękna obudowa, świetna specyfikacja

Dodano: 03.04.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

 Nokia-Lumia-930

Na kon­fer­encji Microsoft Build odbyła się świa­towa pre­miera nowego smart­fona Nokii — Lumii 930. Na mnie zro­bił bard­zo dobre wraże­nie!

Windows Phone 8.1 oficjalnie zaprezentowany!

Dodano: 02.04.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Windows-Phone-8.1-Startscreen-Backgrounds

Tego moż­na było się spodziewać —  Win­dows Phone 8.1 miał dziś swo­ją ofic­jal­ną pre­mierę. Microsoft na to wydarze­nie kazał nam dłu­go czekać, ale w końcu się doczekaliśmy. Co nowego wnosi ta duża aktu­al­iza­c­ja sys­te­mowa?

Filmik ukazujący Nokię Lumię 630 w akcji

Dodano: 30.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

nokia-lumia-630-leaked-2

Oto pier­wszy filmik, na którym została przed­premierowo uwieczniona Nokia Lumia 630. Przed­staw­iony smart­fon posi­a­da sys­tem Win­dows Phone 8.1 i będzie następcą Lumii 625.

Nokia Lumia 1820 w drodze? Tak, jeśli wierzyć producentowi pokrowców

Dodano: 28.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

LUMIA1820

Fir­ma Noreve pro­duku­ją­ca ekskluzy­wne pokrow­ce na smart­fony właśnie poin­for­mowała na swo­jej stron­ie o swoim nowym pro­duk­cie. Jest to pokrowiec zapro­jek­towany z myślą o… Lumii 1820. Co z tego że taki smart­fon ofic­jal­nie nawet nie ist­nieje?

Nokia Lumia 630 wyciekła na czterech nowych fotkach

Dodano: 27.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-630

Wszys­tkie zna­ki na niebie i zie­mi wskazu­ją, że już 2 kwiet­nia Nokia zaprezen­tu­je dwa nowe smart­fony. Wśród nich zna­jdzie się Nokia Lumia 630. Ter­az trafiła do Inter­ne­tu na czterech zdję­ci­ach.

Nokia każe nam przygotować się na więcej

Dodano: 26.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

tojestruchome

2 kwiet­nia to dzień, w którym odbędzie się kon­fer­enc­ja Microsoft Build 2014. Ma w niej wziąć udzi­ał Nokia. Według doniesień planu­je tam zaprezen­tować dwa nowe smart­fony.

Nokia Lumia 630 i Lumia 930 już 2 kwietnia? Na to wygląda.

Dodano: 23.03.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

microsoft-build

 

Już za pół­torej tygod­nia może nas czekać pre­miera dwóch nowych smart­fonów Nokii: Lumii 630 i Lumii 930. Mają one posi­adać sys­tem Win­dows Phone 8.1.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002