Darmowe taksówki w Warszawie dla posiadaczy smartfonów Nokia Lumia

Dodano: 05.04.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , ,

Jeśli zna­j­du­jesz się w Warsza­w­ie i jesteś posi­adaczem Nokii Lumia, masz możli­wość wzię­cia udzi­ału w wyjątkowej pro­mocji, dzię­ki której będziesz mógł korzys­tać z tak­sów­ki zupełnie za dar­mo.

Microsoft wstrzymuje update do Windows Phone 7.8

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

stop-update-to-windows-phone-7.8

Nieste­ty Microsoft znalazł uchy­bi­enia w swo­jej aktu­al­iza­cji sys­te­mu Win­dows Phone 7.5 do wer­sji Win­dows Phone 7.8. O jakie uchy­bi­enia chodzi i kiedy będziemy mogli spodziewać się kon­tynu­acji aktu­al­i­zowa­nia mod­eli smart­fonów z WP 7.5 do 7.8?

Mój Orange — niezbędnik dla klientów tej sieci teraz także dla Windows Phone

Dodano: 06.02.2013 Kategorie: Aplikacje Windows Phone, Newsy, Nokia, Operatorzy, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

 

Jeśli jesteś klien­tem Orange i dodatkowo posi­adasz smart­fon z Win­dows Phone, na pewno będziesz zad­owolony z aplikacji Mój Orange, która daje dostęp do najważniejszych infor­ma­cji na tem­at two­jego kon­ta.

Aktualizacja do Windows Phone 7.8 już jest!

Dodano: 30.01.2013 Kategorie: HTC, LG, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go wyczeki­wany moment w końcu nad­szedł. Microsoft  kazał nam czekać na Win­dows Phone 7.8 naprawdę dłu­go, lecz już ter­az może­my go umieś­cić w naszych smart­fonach. Komór­ki w dłonie i aktu­al­iza­cję czas zacząć!

Nokia Lumia 800 otrzymuje aktualizację do Windows Phone 7.8 i zarazem jej nie otrzymuje

Dodano: 17.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

Nokia nas oszukała. Obiecała swoim klien­tom ofic­jalne wydanie aktu­al­iza­cji do Win­dows Phone 7.8 na początku 2013 roku. Brz­mi to dzi­wnie, lecz fińs­ki pro­du­cent nie dotrzy­mał słowa i… wypuś­cił swo­je uak­tu­al­nie­nie szy­b­ciej, niż zapew­ni­ał. A przy­na­jm­niej tak się początkowo zdawało… Co się kry­je pod tym kuri­ozal­nym nagłówkiem? Szczegóły zna­jdziecie w rozwinię­ciu.

Nokia Lumia 505 oficjalnie — kolejny kompakt w rodzinie

Dodano: 15.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Nokia ofic­jal­nie zaprezen­towała kole­jny nowy smart­fon z rodziny Lumia. Nieste­ty, Lumia 505 sko­rzys­ta z sys­te­mu Win­dows Phone 7.8 i będzie dostęp­na wyłącznie u meksykańskiego oper­a­to­ra Tel­cel.

Windows Phone 7.8 już dostępny dla smartfonów Nokia Lumia poprzez Navifirm

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Zaskoczeni? Aktu­al­iza­c­ja miała trafić w ręce posi­adaczy Win­dows Phone’ów dopiero w przyszłym roku, lecz jak się okazu­je, już moż­na ją pobrać na smart­fony Nokia Lumia poprzez opro­gramowanie Nav­i­firm. To jak, instalu­je­my?

[Video] Windows Phone 7.8 na Nokii Lumia 900

Dodano: 02.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , ,

Od niedaw­na wiemy, że dłu­go wyczeki­wana aktu­al­iza­c­ja sys­te­mu Win­dows Phone 7 zostanie udostęp­niona użytkown­ikom na początku przyszłego roku, lecz już ter­az może­my zobaczyć ją w akcji.

Windows Phone 7.8 dopiero w przyszłym roku

Dodano: 29.11.2012 Kategorie: LG, Newsy, Nokia, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

Win­dows Phone 7.8 - usprawniona wer­s­ja WP7 - miał nade­jść wkrótce po pre­mierze Win­dows Phone 8. Microsoft nieste­ty nie spieszy się z wprowadze­niem aktu­al­iza­cji: nade­jdzie ona dopiero na początku 2013 roku.

Nokia Lumia 510 zaprezentowana oficjalnie — tani smartfon z czterocalowym ekranem

Dodano: 23.10.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia zaprezen­towała właśnie swój nowy smart­fon dla użytkown­ików chcą­cych być w kon­tak­cie ze światem za pomocą urządzenia nie kosz­tu­jącego pokaźnej sumy: oto Nokia Lumia 510.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002