vivo-x3-cutting

Smart­fony przyzwycza­iły nas do tego, że w życiu codzi­en­nym zastępu­ją mnóst­wo innych urządzeń: kalku­la­to­ry, aparaty, kamery wideo, odt­warza­cze MP3, kon­sole do gier… Fir­ma Vivo próbu­je nas przekon­ać, że jej X3 jest w stanie zastąpić… nóż kuchen­ny. Oczy­wiś­cie, chce w ten sposób pod­kreślić fakt, że jest to nowy naj­cieńszy tele­fon komórkowy świa­ta o gruboś­ci zaled­wie 5,75 mm.