Jail­break Unteth­ered po długim cza­sie dostęp­ny również dla wszys­t­kich użytkown­ików najnowszych zabawek od Apple. Z pewnoś­cią ucieszy wielu posi­adaczy iPa­da 2 z najnowszym opro­gramowaniem iOS 5 oraz  użytkown­ików iPhone’a 4S.