Tour de Pologne app

Fani kolarstwa powinni być zad­owoleni z przy­go­towa­nia do tegorocznego wyś­cigu kolarskiego Tour de Pologne. Orga­ni­za­torzy zad­bali nawet o spec­jalną aplikację mobilną, która dostępna jest na smart­fony z sys­te­mem Android i iOS.