Premiera Samsunga Z — pierwszego smartfona z Tizenem — przesunięta

Dodano: 13.07.2014 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

tizen-samsung-z

Tizen nie ma udanego star­tu. Sam­sung kilkukrot­nie miał obsuwy cza­sowe związane z tym sys­te­mem. Wydawało się, że gdy została ustalona data pre­miery wszys­tko już będzie dobrze. Nieste­ty, Samsung znów nie dotrzy­mał słowa.

Samsung testuje Galaxy S5 z Tizenem

Dodano: 01.07.2014 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

s5

Jak na razie jedynym smart­fonem z sys­te­mem Tizen jest Sam­sung Z. W Internecie znalazła się infor­ma­c­ja na tem­at tego, że Kore­ańczy­cy stworzyli egzem­plarz testowy Galaxy S5 pracu­jącego pod kon­trolą Tizena.

Samsung Z — pierwszy smartfon Samsunga z systemem Tizen

Dodano: 02.06.2014 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

samsung-z-tizen-11

Sam­sung kazał nam dłu­go czekać na pre­mierę swo­jego pier­wszego smart­fona z autorskim sys­te­mem Tizen. Oto Sam­sung Z. Czy warto było czekać?

Samsung Gear 2 oraz Gear 2 Neo — koreańskie smartwatche z Tizenem

Dodano: 23.02.2014 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , , , ,

gear 2

Sam­sung zaprezen­tował dwa nowe smart­watche. Intere­su­jące jest to, że dzi­ała­ją one pod kon­trolą Tizena, a nie — jak moż­na było przy­puszczać — Androi­da.

Premiera Tizena przesunięta raz jeszcze

Dodano: 22.01.2014 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

samsung_tizen

Tizen - sys­tem stwor­zony we współpra­cy Sam­sun­ga i Intela dla urządzeń mobil­nych miał nade­jść w pier­wszej połowie 2014 roku. Nieste­ty, obiet­nice to jed­no, a rzeczy­wis­tość to drugie. Tym razem nie udało się dotrzy­mać słowa.

Pierwsze smartfony z systemem Tizen mają zostać pokazane w lutym

Dodano: 19.12.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: ,

tizen

Tizen to mobil­na plat­for­ma, nad którą Sam­sung pracu­je już od niemal dwóch lat. Jak będzie prezen­tować się efekt koń­cowy będziemy mogli zobaczyć już w lutym przyszłego roku, gdyż wtedy ma zostać zaprezen­towany pier­wszy smart­fon pracu­ją­cy pod kon­trolą tego sys­te­mu.

Samsung rozda 4 miliony dolarów dla deweloperów aplikacji na platformę Tizen

Dodano: 10.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: ,

Kil­ka dni temu pisałem o tym, że Intel zaprzeczył, jako­by Tizen miał zostać porzu­cony. Ter­az utwierdza nas w takim przeko­na­niu Sam­sung, który ogłosił konkurs na najlep­sze aplikac­je przez­nac­zone dla tego sys­te­mu.

Intel: Prace nad Tizenem wciąż trwają

Dodano: 08.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

Tizen miał być sys­te­mem stwor­zonym we współpra­cy Intela i Sam­sun­ga, który był­by zapewne czymś w rodza­ju następ­cy niesławnej Bady. Pewien Inter­nau­ta wywołał małą burzę pisząc na Twit­terze, że sys­tem jest już praw­ie martwy. W tej spraw­ie wypowiedzi­ał się sam Intel, który temu zaprzeczył.

Pierwszy developerski telefon z systemem Tizen [Video]

Dodano: 08.05.2012 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Jak pisałem już wcześniej, sys­tem Tizen nie zach­wycił mnie pod żad­nym wzglę­dem. Kom­bi­nowanie Intela tym razem z Sam­sungiem wydało mimo wszys­tko na świat pier­wsze urządze­nie z zupełnie zmody­fikowaną wer­sją znanego choć­by z Nokii N9 sys­te­mu MeeGo.

Tizen gotowy, ktoś w ogóle wie co to jest?

Dodano: 02.05.2012 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Tizen, wspól­ny pro­jekt Sam­sun­ga oraz Intela mają­cy na celu stworze­nie kole­jnego, otwartego, mobil­nego sys­te­mu oper­a­cyjnego. Nie wiele mówiło się o pro­jek­cie aż do dzisi­aj kiedy to sys­tem jest już praw­ie gotowy do wyjś­cia z fazy beta testów. 

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002