THL-5000-3

Chiński pro­du­cent THL przed­stawił swo­jego nowego smart­fona o nazwie 5000. Nazwa ta odnosi się do pojem­ności aku­mu­la­tora wyrażonej w mil­iamper­o­godz­i­nach. Wynik godny podziwu, zwłaszcza, że ta komórka nie należy do największych.