The-Settlers-iPhone
Leg­en­da PCThe Set­tlers wchodzi powoli na kul­towy tele­fon iPhone, a także na odt­warza­cz iPod Touch. Nara­zie może­my zobaczyć jedynie trail­er, ale już w najbliższym cza­sie będziemy mogli zakupić grę The Set­tlers na tele­fon iPhone. Zapraszam do obe­jrzenia trail­era w dal­szej częś­ci pos­ta.