Kolejny tablet z linii Nexus zostanie wyprodukowany przez HTC?

Dodano: 06.02.2014 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

173331-image_HTC_tablet_logo

To dość zaskaku­ją­ca plot­ka — może się okazać, że pro­dukcji następ­nego table­tu z linii Nexus pode­jmie się HTC. To był­by już dru­gi raz, kiedy HTC stworzy urządze­nie we współpra­cy z Google.

Nexus 8 z 64-bitowym procesorem Intela w tym roku?

Dodano: 22.01.2014 Kategorie: Android, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , ,

SONY DSC

Google być może w bieżą­cym roku wypuś­ci kole­jny tablet z serii Nexus. Miał­by się cechować pro­ce­sorem stwor­zonym przez Intela, pracu­ją­cym w 64-bitowej architek­turze.

Plotka: Apple w przyszłym roku pokaże większego iPada

Dodano: 23.12.2013 Kategorie: iPhone, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

213

Na razie Apple ofer­u­je table­ty w dwóch rozmi­arach: z ośmio- i dziesię­ciocalowym ekranem. Plot­ka głosi, że w przyszłym roku ta fir­ma zaprezen­tu­je kole­jnego, więk­szego iPa­da.

Nokia porzuciła prace nad 8,3‑calowym tabletem

Dodano: 17.12.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Illusionist

Jak­iś czas temu mogliśmy usłyszeć o tym, że Nokia pracu­je nad swoim kole­jnym tabletem, tym razem z ekranem o przekąt­nej 8,3″. Powin­niś­cie zapom­nieć o tym urządze­niu, gdyż prace nad nim zostały anu­lowane.

Tablet LG Nexus 8 już w drodze

Dodano: 09.12.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

LG-V510-Nexus-8

Rodz­i­na urządzeń Nexus wkrótce znowu się rozrośnie . LG pracu­je nad nowym tabletem, który otrzy­ma nazwę LG Nexus 8.

Nokia pracuje nad drugim tabletem z Windowsem RT

Dodano: 04.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety Tagi: , , ,

Nokia-Lumia-2520

Nokia nie zamierza poprzes­tać na jed­nym table­cie. Według doniesień Finowie pracu­ją już nad kole­jnym urządze­niem tego typu, tym razem ośmiocalowym.

Japan Display stworzyło 12-calowy panel o rozdzielczości 4K przeznaczony dla tabletów

Dodano: 24.10.2013 Kategorie: Newsy, Tablety Tagi: , , ,

jd-4k-580x349

Wyświ­et­lacze urządzeń mobil­nych cechu­ją się bard­zo szy­bkim postępem. Najlepiej to widać w coraz to więk­szych rozdziel­czoś­ci­ach. Japan Dis­play właśnie pokaza­ło światu swo­je najnowsze dzieło — pan­el 12″ o rozdziel­czoś­ci 4K.

Nokia Lumia 2520 — średnio udany wstęp Nokii w świat tabletów

Dodano: 22.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety Tagi: , , ,

lumia2520_1

Nokia oprócz dwóch tableto­fonów zaprezen­towała też swój pier­wszy tablet. W końcu! Urządze­nie, na które czekaliśmy od daw­na nazy­wa się Lumia 2520 i prezen­towało­by się znakomi­cie, gdy­by nie jeden prob­lem…

Nokia Lumia 2520 w czerwieni, cyjanie, czerni i bieli

Dodano: 12.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

BWX4XbJCYAAVnC4

Już znamy kolory, w których będzie dostęp­ny pier­wszy tablet Nokii. Dwa z nich może­my ujrzeć za sprawą mate­ri­ałów, które prze­dostały się do sieci.

Nokia Lumia 2520 otrzyma wbudowaną podstawkę. Chyba.

Dodano: 07.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Tablety, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia_wallpaper2

Do sieci trafiło kole­jne zdję­cie przed­staw­ia­jące nad­chodzą­cy tablet Nokii. Dowiadu­je­my się z niego, że będzie on wyposażony w coś, co wyglą­da na pod­stawkę.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002