Motorola zamierza wypuścić własny tabletofon

Dodano: 24.03.2014 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

SONY DSC

Pojaw­iła się pogłos­ka mówią­ca o tym, że Motoro­la w trzec­im kwartale tego roku ma zaprezen­tować włas­ny tableto­fon. Nieste­ty, infor­ma­c­je są dość nie­jasne.

Prawie dziesięciominutowa prezentacja Nokii Lumia 1520

Dodano: 17.11.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , , , ,

jakaśnokia

Ser­wis Phon­eAre­na umieś­cił na swoim kanale YouTube długą, bo aż praw­ie dziesię­ciomin­u­tową prezen­tację Nokii Lumia 1520. Jeśli intere­su­je Was ten mod­el, zachę­cam do obe­jrzenia tego filmiku.

6 kolumn kafelek tylko dla tabletofonów Nokii

Dodano: 25.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

Windows-Phone-8-GDR3-620x325

Jeśli spodziewa­cie się, że aktu­al­iza­c­ja GDR3 poz­woli Wam zwięk­szyć ilość kol­umn kafelek w ekranie głównym to będziecie niemile rozczarowani. Ta opc­ja będzie dostęp­na wyłącznie dla tableto­fonów przed­staw­ionych ostat­niego wtorku.

LG Vu 3 oficjalnie — tabletofon z nietypowym ekranem

Dodano: 24.09.2013 Kategorie: Android, LG, Nokia Tagi: , , ,

LG-Vu-3-1-big

LG zaprezen­towało swo­jego trze­ciego tableto­fona z rodziny Vu. Tak samo jak jego poprzed­nie gen­er­ac­je i ten mod­el charak­teryzu­je się wyjątkowo sze­rokim ekranem. To jed­nak nie jedyny powód, by się nim zain­tere­sować.

Znamy specyfikację LG Vu 3. Szykuje się konkurent dla Note’a?

Dodano: 17.09.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

xl_LG_Optimus_Vu_lead_624

LG nie ma szczęś­cia do swo­jej serii tableto­fonów Vu. Zarówno pier­wsza, jak i dru­ga gen­er­ac­ja tych urządzeń sprzedały się bard­zo słabo, lecz fir­ma nie zamierza się pod­dać. Przysłowie mówi, że do trzech razy sztu­ka, więc może LG Vu 3 uda się osiągnąć pop­u­larność?

Nokia Lumia 1520 trafia na fotki w towarzystwie Sony Xperii Z

Dodano: 09.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , ,

lumia1520photos7_1020_verge_super_wide-1-600x450

Nokia Lumia 1520 w końcu ma swo­ją skrom­ną sesję zdję­ciową. Muszę przyz­nać, że wywarła na mnie dobre wraże­nie swoim designem.

Nokia Lumia 1520 pojawiła się na renderze prasowym

Dodano: 07.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

BTex5TtCUAEQaus

Raczej więk­szość z Was się zgodzi ze stwierdze­niem, że Nokia Lumia 1520 to obec­nie najbardziej wyczeki­wane urządze­nie Nokii. Nowy prze­ciek przed­staw­ia nam jego wygląd.

Ekran główny Nokii Lumia 1520 “Bandit” na wycieku

Dodano: 04.09.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

nokia-bendit1

Oto kole­jny prze­ciek od znanego nam @evleaks. Tym razem pokazał on zrzut ekranu głównego w nad­chodzą­cym tableto­fonie Nokii i tym samym zmi­any w Win­dows Phone 8 po aktu­al­iza­cji GDR3.

Nokia pokaże nam tabletofon z aparatem 20 Mpix?

Dodano: 20.08.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

nokia-logo-sign

Panowie z poczyt­nego ser­wisu The Verge infor­mu­ją, że Nokia niedłu­go ma zami­ar zaprezen­tować sześ­ciocalowe urządze­nie z ekranem Full HD i aparatem 20 Mpix. 

Samsung sugeruje, że na targach IFA 2013 pojawi się Galaxy Note III

Dodano: 06.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

samsung-unpacked-2

Sam­sung Galaxy Note III to jeden z naj­goręcej wyczeki­wanych smart­fonów tego roku. Do tej pory mogliśmy jedynie domyślać się, że zostanie zaprezen­towany pod­czas Berlińs­kich targów IFA 2013. Ter­az Sam­sung daje nam znak, który to potwierdza.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002