Nokia 808 PureView vs Samsung Galaxy Z4 Zoom — który z nich robi lepsze zdjęcia?

Dodano: 16.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , , , ,

Sam­sung Galaxy S4 Zoom to wyjątkowe urządze­nie, które choć wyglą­da jak zwycza­j­na cyfrówka z dużym ekranem, to w rzeczy­wis­toś­ci potrafi o dzi­wo wykony­wać połączenia głosowe. Mogło­by się wydawać, że jest to najbardziej zaawan­sowany smart­fon na rynku pod wzglę­dem aparatu, ale nie zapom­i­na­jmy o jeszcze jed­nym, sędzi­wym już graczu — Nokii 808 Pure­View.

Świetny filmik poklatkowy w rozdzielczości 4K wykonany Nokią 808 PureView

Dodano: 12.05.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , , ,

Nokia 808 Pure­View, choć ma już pon­ad rok, wciąż zach­wyca swoi­mi możli­woś­ci­a­mi fotograficzny­mi o których posi­adacze innych smart­fonów mogą zapom­nieć. Świet­nie to przed­staw­ia filmik wyko­nany tym właśnie tele­fonem w rozdziel­czoś­ci 4K.

Nokia 808 PureView vs Nokia Lumia 920 vs HTC One vs Nokia N95 — starcie na aparaty

Dodano: 15.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, HTC, Newsy, Nokia, Symbian, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , , , , , , , , ,

Ekipa ser­wisu All About Sym­bian przeprowadz­iła ciekawe porów­nanie  możli­woś­ci fotograficznych czterech smart­fonów. Na ile przy­da­ją się 41 megapik­se­le? Jak sobie radzi innowa­cyjny ultra­pik­selowy aparat? Czy Lumia 920 jako jedy­na nie boi się ciem­noś­ci? Jak na tle najnowszych urządzeń wypa­da sześ­ci­o­let­ni staruszek? Na te i inne pyta­nia zna­jdziecie odpowiedź w tym poje­dynku!

Symbian wiecznie żywy — Aktualizacja galerii zdjęć dla Nokii 808 PureView i innych Symbianów Belle FP2

Dodano: 04.03.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , ,

Pomi­mo tego, że Sym­bian został już ofic­jal­nie uśmier­cony przez Nok­ię, to i tak daje o sobie znać zza grobu — Sym­bian Belle Fea­ture Pack 2 właśnie otrzy­mał kole­jną aktu­al­iza­cję, doty­czącą tym razem galerii i aparatu.

Nokia 808 PureView otrzyma dwie nowe rozdzielczości zdjęć w trybie PureView?

Dodano: 14.02.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia 808 Pure­View, ostat­ni w his­torii Nokii smart­fon z Sym­bianem, ma już niemal rok. Wychodzi jed­nak na to, że pro­du­cent wciąż myśli o stworze­niu kole­jnej aktu­al­iza­cji, która mogła­by wnieść coś naprawdę niezłego.

Koniec ery Symbiana oficjalnie! Powspominajmy stare czasy…

Dodano: 24.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , , , , , ,

Coś się kończy, coś się zaczy­na — w tym przy­pad­ku musimy bezpowrot­nie pożeg­nać romans Nokii z Sym­bianem - już nie uświad­czymy więcej smart­fonów fińskiego pro­du­cen­ta korzys­ta­ją­cych z tego sys­te­mu.

Wyniki sprzedaży Nokii w czwartym kwartale 2012 nadspodziewanie wysokie

Dodano: 11.01.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , ,

Nokia, jak wiemy, bory­ka się od dłuższego cza­su z prob­le­ma­mi finan­sowy­mi, a każdy zaro­biony grosz  jest dla niej na wagę zło­ta. Fani fińskiego pro­du­cen­ta mogą odetch­nąć z ulgą, gdyż w czwartym i ostat­nim kwartale ubiegłego roku sprzedał on więcej tele­fonów komórkowych niż sam zakładał.

Windows Phone systemem najbardziej zyskującym na popularnosości

Dodano: 02.01.2013 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Symbian, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , , ,

Jako, że nad­szedł już kole­jny rok, z pewnoś­cią w najbliższych cza­sach będziemy mogli liczyć na sporo pod­sumowań. Tym razem popa­trzymy na wzrost pop­u­larnoś­ci mobil­nych sys­temów ubiegłego roku.

Sprzedaż smartfonów w USA. Android króluje!

Dodano: 23.12.2012 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Symbian, Symbian^3, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , , , , ,

Dane statysty­czne Nielse­na ujawniły nam podzi­ał smart­fonów ze wzglę­du na sys­tem oper­a­cyjny. Choć mogło­by się wydawać, że pozy­c­ja Apple jest tam niezach­wiana, to jed­nak jej sys­tem musi ustąpić Android­owi.

Pixel Heritage – przenieś się do zdjęć z czasów Symbiana i zgarnij Nokię 808 PureView [konkurs]

Dodano: 13.12.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , ,

Pixel Heritage

Pix­el Her­itage to bard­zo ciekawa aplikac­ja, która jak­iś czas temu pojaw­iła się w WP Mar­ket­place. Przenosi nas ona w cza­sy tele­fonów Nokia z sys­te­mem Sym­bian, gdzie z pomocą tych właśnie słuchawek może­my wykon­ać niecodzi­enne fotografie. Dodatkowo z pomocą Nokia Pol­s­ka może­cie zgar­nąć dodatkowo nagrody.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002