Darmowe motywy na dotykowego Symbiana: Green Apple by Xcariba

Dodano: 12.06.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

darmowy motyw

Kole­jny w pełni dar­mowy motyw dla właś­ci­cieli dotykowych Sym­bianów (Nokia 5800XM, N97, X6 itp. — peł­na lista zna­j­du­je się w dal­szej częś­ci newsa). Motyw Green Apple by Xcari­ba nie charak­teryzu­je się może najlep­szym doborem grafi­ki, ale niewąt­pli­wie posi­a­da jedne z lep­szych ikon. Zapraszam do pobiera­nia!

Gry S60v5: Pepsi Finger Football Hero

Dodano: 11.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia Tagi: , ,

Gra Pepsi Finger Football Hero Gry Symbian S60v5

Wraz z rozpoczę­ciem Mis­tr­zostw Świa­ta w piłce nożnej, Pep­si przy­go­towała dla fanów gier sportowych spec­jal­ną gratkę – Pep­si Fin­ger Foot­ball Hero, czyli gra w piłkę nożną na dotykowych Noki­ach (Sym­bian S60v5) z możli­woś­cią sta­nia się piłkarskim bohaterem. Gra dostęp­na jest całkowicie za dar­mo i ściągnąć ją może­cie w dal­szej częś­ci tego newsa.

iPics – interaktywny menager zdjęć na S60v5

Dodano: 10.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Zapowiedzi Tagi: ,

aplikacja iPics

iPics to aplikac­ja przez­nac­zona na dotykowe tele­fony z sys­tem Sym­bian S60v5. Możli­woś­ci tego menagera są dosyć zaawan­sowane. Mamy tutaj możli­wość pow­ięk­sza­nia / zmniejsza­nia / obra­ca­nia zdjęć, tworzenia pokazów sla­jdów, tworzenia grup tem­aty­cznych czy per­son­al­i­zowanie wyglą­du menu. To tylko niek­tóre z funkcji zaawan­sowanej aplikacji zarządza­jącej zdję­ci­a­mi – iPics. Więcej może­cie zobaczyć na video w dal­szej częś­ci newsa.

Aplikacje Nokia N97, Nokia N97 Mini – Ovi Show

Dodano: 07.06.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: ,

Ovi Show aplikacja dla Nokii N97

Ovi Show - homescreen

Ovi Show to widet skierowany do dwóch mod­eli tele­fonów Nokia – N97 i N97 Mini. Pozwala on na wyświ­et­lanie ulu­bionych aplikacji ze sklepu Ovi Store wg kat­e­gorii na głównym pulpicie tele­fonu. Aplikac­ja ta może być przy­dat­na dla osób częs­to korzys­ta­ją­cych z wirtu­al­nego sklepu Nokii – Ovi Store. Do pobra­nia, jak zwyk­le za dar­mo w dal­szej częś­ci newsa.

Motywy S60v5: iTunes by Larsson dla fanów Apple

Dodano: 03.06.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

motywy nokia 5530

Lars­son to świet­ny twór­ca moty­wów na tele­fony komórkowe, na blogu dailymobile.pl mogliś­cie już ściągnąć takie pro­dukc­je, jak Pure by Lars­son, Nokia Nseries by Lars­son czy cieszą­cy się dużą pop­u­larnoś­cią motyw Cher­ries by Lars­son. Tym razem skupił się on na odw­zorowa­niu tem­aty­ki iTunes, która niewąt­pli­wie efek­town­ie wyglą­da. Oczy­wiś­cie motyw iTunes by Lars­son może­cie ściągnąć za dar­mo na swo­je tele­fony w dal­szej częś­ci wpisu.

Nokia C6 rozpakowana [wideo]

Dodano: 28.05.2010 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , ,

Nokia C6

Nokia C6 roz­pakowana i zaprezen­towana na wideo. Już jak­iś czas temu prezen­towałem krótkie nagra­nia przed­staw­ia­jące ten właśnie mod­el tele­fonu. Ter­az może­my zobaczy obsz­erną prezen­tację wideo przed­staw­ia­jącą Nok­ię C6 – zapraszam do oglą­da­nia.

Ting! – zdjęcie na całym ekranie telefonu podczas rozmowy dla S60v5

Dodano: 28.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Nokia, Samsung, Sony Ericsson Tagi: , ,

aplikacja dla telefonów S60v5

Ting! to pros­ta aplikac­ja, umożli­wia­ją­ca wyświ­et­lanie zdjęć na ekranie naszego tele­fonu pod­czas połączeń wychodzą­cych i przy­chodzą­cych. Obec­nie jest ona dostęp­na dla tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v5. Więcej dowiecie się oraz ściąg­nię­cie aplikację w dal­szej częś­ci newsa.

ThreadSMS — SMS w formie czatu — aplikacja dla telefonów S60

Dodano: 20.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v3, Aplikacje S60v5, Nokia Tagi: , , ,

ThreadSMS - aplikacja Symbian S60 ThreadSMS - aplikacje

ThreadSMS to pros­ta aplikac­ja umożli­wia­ją­ca zapisy­wanie naszych wiado­moś­ci tek­stowych (SMS) w formie czatu. Aplikac­ja skierowana jest zarówno do urządzeń posi­ada­ją­cych sys­tem Sym­bian S60v3, jak i Sym­bian S60v5. Jeśli nie wiesz jaki sys­tem oper­a­cyjny posi­a­da Twój tele­fon zajrzyj do tego spisu tele­fonów z sys­tem Sym­bian S60v3 i S60v5. Na koniec dodam, że aplikac­ja jest dar­mowa w wer­sji pod­sta­wowej i może­cie ją pobrać w dal­szej częś­ci tego wpisu.

Darmowe tematy na telefony Nokia – Abstract by Acros

Dodano: 17.05.2010 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia Tagi: , , ,

Darmowe motywy S60v5

Tem­at na dotykowe tele­fony komórkowe mar­ki Nokia takie jak: Nokia 5800 XM, 5230, 5530 XM, N97, X6. Do ściąg­nię­cia jak zwyk­le za dar­mo w dal­szej częś­ci wpisu. Odśwież wiz­erunek swo­jego tele­fonu i pobierz dar­mowy motyw Abstract by Arcos.

Tetris na dotykowe Nokie

Dodano: 16.05.2010 Kategorie: Aplikacje S60v5, Gry, Nokia Tagi: , , , ,

Gra Tetris na Symbian S60v5

Wszys­t­kich zwolen­ników old-school’owych gier z pewnoś­cią ucieszy ta pozy­c­ja – gra Tetris na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5 (Nokia 5800 XM, 5530 XM, 5230, N97, N97 Mini, X6). Gra nie odz­nacza się może walo­ra­mi graficzny­mi, ale z pewnoś­cią zabawa przed­nia. Dodatkowo cieszy fakt, że w Tetrisa może­my zagrać za dar­mo. Zatem zapraszam do pobra­nia gry w dal­szej częś­ci wpisu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002