Pierwsze nagranie 3D z Nokią 701 w roli głównej

Dodano: 05.09.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 701 3D video

Pod­czas targów IFA w Berlin­ie pow­stało pier­wsze nagranie video wyko­nane w tech­nologii 3D recen­zu­jące najnowszy smart­fon Nokia 701 z Sym­bian Belle.

Pier­wsze ekspery­men­talne nagranie wykon­ała ekipa HDBlog z Włoch. Jest ono intere­su­jące, nieste­ty bez spec­jal­nych oku­larów nie mamy szans docenić wiz­ual­nych efek­tów tego nagra­nia.

Darmowy motyw Metal dla smartfonów Nokia z Symbian Anna / Belle

Dodano: 03.09.2011 Kategorie: Darmowy motywy S^3, Nokia, Symbian, Symbian^3 Tagi: , ,

darmowe motywy Symbian Anna

Ostat­nio spotkałem się z wielo­ma wypowiedzi­a­mi, także na blogu dailymobile.pl, że po aktu­al­iza­cji swo­jego smart­fona Nokia z Symbian^3 do Sym­bian Anna, niezbyt podo­ba Wam się czarny motyw graficzny, który automaty­cznie ustaw­ia się w urządze­niu. Dziś zapraszam Was do pobra­nia dar­mowego, wysok­iej jakoś­ci moty­wu Met­al by Daeva112, który odmieni Waszego smart­fona.

Nokia 701 z Symbian Belle vs Nokia C7 z Symbian Anna [video]

Dodano: 30.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Video Tagi: , , ,

Nokia C7 vs Nokia 701

Ostat­nio zachę­całem Was do dyskusji porównu­jącej sys­te­my Sym­bian Anna i Sym­bian Belle. Dziś zapraszam Was do obe­jrzenia porów­na­nia w formie video tych dwóch OS’ów na smar­fonach Nokia C i Nokia 701.

Przykładowe video nagrane smartfonem Nokia 700

Dodano: 26.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 700

Nokia 700 to jeden z tych smart­fonów, który jako pier­wszy otrzy­mał sys­tem Sym­bian Belle. Pod­czas prezen­tacji tego mod­elu w Hong Kongu, pew­na gru­pa blogerów otrzy­mała testowe egzem­plarze Nokii 700 by móc wyraz­ić na jej tem­at opinie. Oto nagra­nia video wyko­nane Nok­ią 700.

Będzie Symbian Belle dla Nokii N8, E7, C7, C6-01, E6 i X7

Dodano: 25.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Symbian Belle

Wczo­raj miała miejsce ofic­jal­na prezen­tac­ja sys­te­mu Sym­bian Belle. Wielu posi­adaczy takich smart­fonów, jak: Nokia N8, E7, C7, C6-01 oraz E6 i X7 zas­tanaw­ia się pewnie czy ich smart­fon zostanie zak­tu­al­i­zowany do sys­te­mu Sym­bian Belle. Nokia wydała ofic­jalne stanowisko w tej spraw­ie.

Smartfony Nokia 600, Nokia 700 i Nokia 701 z Symbian Belle — prezentacja

Dodano: 24.08.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Symbian Belle - Nokia 700, Nokia 701, Nokia 600 smartphones

Nokia ofic­jal­nie zaprezen­towała w Hong Kongu trzy nowe smart­fony z sys­te­mem Sym­bian Belle: Nokia 600, Nokia 700 i Nokia 701. To nie tylko trzy nowe słuchaw­ki od pro­du­cen­ta ale także nieco rewolucyjny zak­tu­al­i­zowany sys­tem Sym­bian Belle.

Za dwa dni poznamy nowe smartfony z Symbian Belle?

Dodano: 22.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , ,

Symbian try sth new

Na ofic­jal­nej stron­ie Nokii na face­book’u, pokazał się licznik odlicza­ją­cy czas do praw­dopodob­nej pre­miery nowych smart­fonów z sys­te­mem Sym­bian? O jakie mod­ele może chodz­ić i co tak naprawdę szyku­je Nokia?

Trzeci smartfon z Symbian Belle – Nokia 701

Dodano: 09.08.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 701 FCC

Nokia 701 to trze­ci smart­fon, który został zatwierd­zony przez FCC i który ma się pojaw­ić z zak­tu­al­i­zowaną wer­sją sys­te­mu Sym­bian – Belle. Na chwilę obec­ną infor­ma­c­je o tym urządze­niu są szczątkowe ale znana jest praw­dopodob­ne pod­sta­wowa specy­fikac­ja.

Nokia 500 – przedsmak emocji

Dodano: 19.07.2011 Kategorie: Newsy, Nokia, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 500 Fate

Jeszcze nie dotarła aktu­al­iza­c­ja z Sym­bianem Anna do mod­eli N8, C7, E7 i C6-01 a na arenę wkracza Sym­bian Belle a wraz z nim Nokia 500. Czy ten mod­el się przyjmie?

Nokia 700 Zeta z Symbianem Belle prawie oficjalnie

Dodano: 06.07.2011 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian, Zapowiedzi Tagi: ,
Nokia 700 Zeta

Nokia 700 Zeta

Nokia 700 Zeta to mod­el tele­fonu o którym w ostat­nim cza­sie stało się głośno – mod­el nie ukazał się ofic­jal­nie na rynku, ukaza­ły się za to jego mniej ofic­jalne zdję­cia. Ter­az może­my zobaczyć, jak Nokia 700 Zeta z Sym­bianem Belle wyglą­da w rzeczy­wis­toś­ci – na ofic­jal­nych zdję­ci­ach.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002