Symbian wiecznie żywy — Aktualizacja galerii zdjęć dla Nokii 808 PureView i innych Symbianów Belle FP2

Dodano: 04.03.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian Tagi: , , , ,

Pomi­mo tego, że Sym­bian został już ofic­jal­nie uśmier­cony przez Nok­ię, to i tak daje o sobie znać zza grobu — Sym­bian Belle Fea­ture Pack 2 właśnie otrzy­mał kole­jną aktu­al­iza­cję, doty­czącą tym razem galerii i aparatu.

Nokia 808 PureView — upalna Tajlandia i pokaz sztucznych ogni

Dodano: 04.11.2012 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video Tagi: , , , , , ,

 

W związku z pre­mierą Nokii Lumia 920 wiele osób mogło zdążyć zapom­nieć, że pod wzglę­dem możli­woś­ci fotograficznych nie jest ona szczytem możli­woś­ci fińskiej firmy. Przy­pom­ni­jmy sobie raz jeszcze, co potrafi Nokia 808 Pure­View ze swoim 41-megapik­selowym aparatem.

[Video] Nokia Belle Feature Pack 2 dla smartfona Nokia 808 PureView

Dodano: 07.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , ,

 

Nokia 808 Pure­View otrzy­mała aktu­al­iza­cję Nokia Belle Fea­ture Pack 2, która wprowadza szereg usprawnień. Jak się prezen­tu­je? Zapraszam do obe­jrzenia wideo oraz zapoz­na­nia się z listą zmi­an.

To się nazywa multitasking — Nokia 808 PureView i 43 aplikacje w tle!

Dodano: 01.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: , , , ,

Mul­ti­task­ing, zwany również jako wielozadan­iowość, to możli­wość otwiera­nia wielu aplikacji naraz. Nie jest żad­nym wyczynem odpale­nie kilku z nich w jed­nym momen­cie na każdym nowym smart­fonie, lecz co powiecie na 43 pro­gramy w tle na tele­fonie Nokia 808 Pure­View? Robi wraże­nie!

Nokia 808 PureView kontra Pentax 645D — kuriozalna walka Dawida z Goliatem

Dodano: 04.08.2012 Kategorie: Galeria, Nokia, Opinie, testy, Symbian^3 Tagi: , , , ,

 

Hisz­pańs­ki ser­wis fotograficzny Quesabes­de wykon­ał intere­su­ją­cy test. Do poje­dynku stanęły dwa aparaty cyfrowe o matrycy 40 Mpix: pier­wszy został upakowany w niewielkim tele­fonie Nokii, a jego konkurentem jest lus­trzan­ka warta niemal 50 000 zł. Wynik moż­na pod­sumować jed­nym zdaniem: Megapik­se­le to nie wszys­tko.

Nokia 808 PureView za mniej niż 2000zł?

Dodano: 16.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView

Do sieci prze­dostała się infor­ma­c­ja jako­by cena smart­fonu Nokia 808 Pure­View miała wynieść mniej niż 2000zł. Jeśli tak, to może okazać się ona łakomym kąskiem nie tylko dla osób szuka­ją­cych tech­no­log­icznych nowinek ale także dla tych, którzy częs­to fotogra­fu­ją. Ile zatem dokład­nie będzie kosz­tować Nokia 808 Pure­View?

Nokia 808 PureView – zagadka na którą czekam z niecierpliwością

Dodano: 01.05.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView

Nokia 808 Pure­View to jed­na z więk­szych zagadek przy­go­towana przez tego pro­du­cen­ta w ostat­nich lat­ach. Mieliśmy już pier­wsze tele­fony dotykowe – Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, pier­wsze smart­fony na innych plat­for­ma­ch niż Sym­bian – Nokia N9 (MeeGo), Nokia Lumia 800 (Win­dows Phone). Jed­nak jeszcze nigdy Nokia nie miała zaprezen­tować czegoś tak pon­ad cza­sowego – chodzi oczy­wiś­cie o aparat foto – 41Mpix. Czy okaże się porażką, cieka­wostką tech­no­log­iczną czy też sukce­sem? Na te pyta­nia postaram się ter­az odpowiedzieć.

Przykładowe nagrania video wykonane smartfonem Nokia 808 Pureview

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video Tagi: ,

Nokia 808 Pureview white

W sieci pojaw­iły się pier­wsze nagra­nia video wyko­nane za pomocą tele­fonu Nokia 808 Pure­view. Nagra­nia prezen­tu­je­my się świet­nie i może­my je zobaczyć w jakoś­ci full HD (1080p) – oto co potrafi Nokia z aparatem 41 Mpix.

Nokia 808 PureView — pierwsze hands-on [video]

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Nokia 808 PureView live

Zaraz po kon­fer­encji Nokii, na której przed­staw­iony został mod­el Nokia 808 Pure­View, dzi­en­nikarze dostali możli­wość sprawdzenia co w rzeczy­wis­toś­ci kry­je się pod obu­dową Pure­View. Zobaczmy, jak na żywo wyglą­da to cacko?

Nokia 808 PureView – to nie mogą być puste piksele!

Dodano: 27.02.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Symbian^3, Video, Zapowiedzi Tagi: , ,

Nokia 808 PureView obiektyw

Nokia zaskoczyła na tar­gach Mobile World Con­gress przed­staw­ia­jąc mod­el Nokia 808 Pure­View. Jest to mobilne urządze­nie, choć wielu z Was powie, że Nokia przed­staw­iła pier­wszy aparat w swoim port­fo­lio. 41 Mpix — bo aż tyle ma Pure­View to abso­lut­ny fenomen na rynku!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002