Statystyki Androida — czerwiec 2014 — KitKat umacnia swoją pozycję

Dodano: 08.07.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

droid

Jak co miesiąc, Google przed­staw­iło swo­je statysty­ki przed­staw­ia­jące podzi­ał sys­te­mu Android ze wzglę­du na pop­u­larność poszczegól­nych wer­sji.

Statystyki Androida — maj 2014 — niecałe 14% należy do KitKata

Dodano: 05.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , ,

Android-G-b_46

Początek nowego miesią­ca oznacza kole­jne statysty­ki z rozkła­dem różnych wer­sji sys­te­mu Android. Tym razem KitKat zal­iczył całkiem spory wzrost.

AdDuplex: Statystyki systemu Windows Phone dla Polski i całego świata. Lumia 520 rządzi.

Dodano: 30.05.2014 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8, Winodws Phone 7 Tagi: , , , ,

windowsphone8
Fir­ma AdDu­plex przed­staw­iła swo­je kole­jne dane statysty­czne odnośnie sys­te­mu Win­dows Phone. Wśród różnych wykresów znalazł się przed­staw­ia­ją­cy pop­u­larność poszczegól­nych smart­fonów z tym sys­te­mem w Polsce.

Udział rynkowy systemów operacyjnych — statystyki Kantara

Dodano: 26.05.2014 Kategorie: Android, Blackberry, iPhone, Newsy, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

smartphone

Anal­i­ty­cy z firmy Kan­tar opub­likował dane ze swo­jego nowego rapor­tu. Są one na tem­at pop­u­larnoś­ci mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych w smart­fonach na poszczegól­nych rynkach.

Statystyki Androida — kwiecień 2014 — KitKat zrównuje się z 4.3 Jelly Beanem

Dodano: 03.05.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: ,

Android_Chip_Inside_Tablet_PC

Oto kole­j­na por­c­ja statystyk Google’a przed­staw­ia­ją­ca pop­u­larność poszczegól­nych odmi­an Androi­da. Niespodzianek nie ma — stare wer­sje odchodzą w zapom­nie­nie, nato­mi­ast KitKat zysku­je na znacze­niu.

Statystyki Androida — marzec 2014 — KitKat rośnie w siłę

Dodano: 02.04.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , ,

ogar

Czas na statysty­ki pod­sumowu­jące zmi­any w struk­turze pop­u­larnoś­ci różnych wer­sji Androi­da. KitKat sukcesy­wnie pnie się w górę.

Statystyki Androida — luty 2013 — KitKat ma swoje 2,5%

Dodano: 06.03.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , , , ,

05-android2

Początek nowego miesią­ca to okres, w którym Google przed­staw­ia nam sytu­ację frag­men­tacji Androi­da. Jak poszło w lutym?

Statystyki Androida — styczeń 2013 — lekkie zmiany

Dodano: 05.02.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

110411-androski-figure-10

Jak co miesiąc, Google i tym razem przed­staw­iło szczegółowe statysty­ki na tem­at włas­nego sys­te­mu. Ten­denc­ja z poprzed­nich miesię­cy się nie zmieniła — KitKat delikat­nie wzrósł, Jel­ly Bean też, nato­mi­ast Gin­ger­bread spa­da w dół.

Statystyki Androida — grudzień 2013 — dużych zmian nie ma

Dodano: 12.01.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , , ,

343213
Jak co miesiąc, Google i tym razem zaprezen­towało podzi­ał poszczegól­nych wer­sji Androi­da ze wzglę­du na ich pop­u­larność. Jak moż­na się spodziewać, starsze wer­sje tracą na udziale kosztem tych nowszych, lecz nie odno­towano sporych zmi­an.

Statystyki Windows Phone 8 — grudzień 2013

Dodano: 30.12.2013 Kategorie: HTC, Newsy, Nokia, Windows Phone 8 Tagi: , , , ,

SONY DSC

Najnowsze statysty­ki przeprowad­zone przez fir­mę AdDu­plex są dowo­dem na całkow­itą dom­i­nację Nokii na plat­formie Win­dows Phone 8.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002