sony-xperia-z1-mini

Jeśli chce­cie kupić smart­fona o topowej specy­fikacji, jesteś­cie skazani na urządzenia nieporęczne, z dużym ekranem. Tym prob­le­mem chce się zająć Sony, które wkrótce powin­no zaprezen­tować pom­niejs­zoną wer­sję Xperii Z1 ze specy­fikacją nie ustępu­jącą swo­je­mu pier­wow­zorowi.