Sony aktualizuje kolejne urządzenia do Androida 4.4 KitKat

Dodano: 21.05.2014 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , , , ,

xperz

Wraz z dniem dzisiejszym rozpoczy­na się pro­ces dostar­cza­nia aktu­al­iza­cji do Androi­da 4.4 KitKat dla kilku urządzeń Sonego: Xperii Z, ZLZR i Xperii Tablet Z.

Sony zapowiada aktualizacje do Androida 4.3

Dodano: 25.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , , , , , ,

Dłu­go nie musieliśmy czekać — Sony aktu­al­iza­c­je do Androi­da 4.3 zapowiedzi­ał już ter­az, dzień po pre­mierze tego sys­te­mu. Zobacz­cie, które ze smart­fonów i tabletów tej firmy otrzy­ma­ją aktu­al­iza­cję!

Sony Xperia Z Ultra już oficjalnie — Snapdragon 800 i ekran 6,4″!

Dodano: 25.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

Sony właśnie zaprezen­towało swo­jego nowego flagow­ca. Oto nowa, ulep­szona Xpe­ria Z będą­ca praw­dopodob­nie najszyb­szym smart­fonem na rynku!

Sony pracuje nad odmianą Xperii Z ze Snapdragonem 800 — prototyp już istnieje

Dodano: 24.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sony Xpe­ria Z, choć wciąż jest bard­zo intere­su­ją­cym mod­elem, pod wzglę­dem wyda­jnoś­ciowym wypa­da już nieco bla­do za sprawą nowszej konkurencji od HTC i Sam­sun­ga. Zda­je się jed­nak, że Japończy­cy mogą mieć w zanadrzu jej znacznie potężniejszą wer­sję wyposażoną w pro­ce­sor Snap­drag­on 800.

Sony Xperia Z — kolejny smartfon, który otrzyma odmianę Google Edition

Dodano: 07.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Jako pier­wszy na pomysł stworzenia spec­jal­nego wyda­nia smart­fona z zaim­ple­men­towanym czystym Androi­dem wpadł Sam­sung ze swoim Galaxy S4 Google Edi­tion. Wkrótce później pomysł pod­ch­wycił HTC z mod­elem One. Wkrótce do tej dwój­ki dołączy Sony Xpe­ria Z.

Sony Xperia ZR — pomniejszona Zetka

Dodano: 13.05.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony Tagi: , , , ,

Choć pię­ciocalowy pan­el z Xperii Z może imponować, to dla posi­adaczy małych dłoni korzys­tanie z niego z pewnoś­cią nie może zostać uznane za łatwe. Dlat­ego Sony stworzyło zminiatu­ry­zowaną wer­sję tego smart­fona, zachowu­jąc przy tym para­me­try tech­niczne.

Sony pracuje nad 4,8‑calowym smartfonem ze Snapdragonem 600

Dodano: 02.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Sony dopiero co pokaza­ło światu swo­je dwa topowe smart­fony: Xper­ię Z i Xper­ię ZL, a okazu­je się, że już trwa­ją zaawan­sowane prace nad nieco mniejszym mod­elem, który prze­jmie tytuł naj­moc­niejszego smart­fona tego pro­du­cen­ta.

Wycieka zdjęcie panelu Sonego o przekątnej 6,44 cala — granica między tabletem a smartfonem ostatecznie zatarta

Dodano: 25.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

Z roku na rok ekrany smart­fonów sta­ją się coraz więk­sze. Sam­sung Galaxy Note po raz pier­wszy udowod­nił, że bard­zo duże ekrany są w smart­fonach pożą­dane. Gdy już myśleliśmy, że nic nas nie zaskoczy, pojaw­ił się on — Huawei Ascend Mate z ekranem 6,1″. Ter­az Sony prze­bi­ja stawkę i szyku­je sprzęt z ekranem 6,44″.

Sony Xperia Z i Sony Xperia ZL – bardzo przyjemnie wyglądające smartfony

Dodano: 08.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , ,
Sony Xperia Z

Sony Xpe­ria Z

Sony zaprezen­towało dwa 5‑calowe smart­fony Sony Xpe­ria Z i Sony Xpe­ria ZL. Co ciekawe swo­ją styl­istyką naw­iązu­ją one trochę do starej szkoły Sony, co oso­biś­cie bard­zo mi się podo­ba. Powiedzmy sobie szcz­erze, że jeśli do tego dołożyć atrak­cyjną dla klien­tów cenę to był­by to piękny pro­dukt stwor­zony pod klien­ta ale raczej tak nie będzie, a dlaczego?

Sony Xperia Z — czeka nas nowy flagowiec Japończyków

Dodano: 06.01.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Wychodzi na to, że za dwa dni czeka nas pre­miera kole­jnego smart­fona (lub nawet dwóch!) firmy Sony. Ma on zostać jed­nym z topowych urządzeń opar­tych na Androidzie, a pol­s­ki odd­zi­ał Sony’ego roz­tacza wokół nad­chodzącego mod­elu aurę tajem­nic­zoś­ci.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002