Xperia_C3_overlay_700_recentred-ab9cd052437b94921c06183af7bf66c4-540x473

Sony zaprezen­towało nowego smart­fona, Sony Xper­ię C3. Jest to świet­na propozy­c­ja dla fanów zdjęć auto­portre­towych, tzw. self­ie za sprawą bard­zo dobrego aparatu z przo­du obu­dowy.