Snapdragon 808 i 810 — oto nowe 64-bitowe procesory Qualcomma

Dodano: 08.04.2014 Kategorie: Newsy Tagi: , , , ,

 

810

 

Qual­comm zaprezen­tował dwa nowe układy dla urządzeń mobil­nych. Jest to kole­j­na gen­er­ac­ja topowych jed­nos­tek tego pro­du­cen­ta gwaran­tu­ją­ca znaczny przy­rost mocy w sto­sunku do obec­nych rozwiązań.

Sony pracuje nad odmianą Xperii Z ze Snapdragonem 800 — prototyp już istnieje

Dodano: 24.06.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sony Xpe­ria Z, choć wciąż jest bard­zo intere­su­ją­cym mod­elem, pod wzglę­dem wyda­jnoś­ciowym wypa­da już nieco bla­do za sprawą nowszej konkurencji od HTC i Sam­sun­ga. Zda­je się jed­nak, że Japończy­cy mogą mieć w zanadrzu jej znacznie potężniejszą wer­sję wyposażoną w pro­ce­sor Snap­drag­on 800.

LG Optimus G2 ze Snapdragonem 800 przyłapany na testach benchamrkowych

Dodano: 01.04.2013 Kategorie: Android, LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Jeszcze nie minął nawet miesiąc od pre­miery Galaxy S4, a już dochodzą nas infor­ma­c­je o smart­fonie, który bez prob­le­mu pobi­je go pod wzglę­dem wyda­jnoś­ci. Mowa o demonie pręd­koś­ci zwanym LG Opti­mus G2.

Spot reklamowy nowych Snapdragonów — taką reklamę to ja rozumiem!

Dodano: 12.01.2013 Kategorie: Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Mar­ket­ing w dzisiejszych cza­sach jest niezmiernie ważnym ele­mentem, który nierzad­ko decy­du­je o sukce­sie bądź porażce pro­duk­tów rynkowych. Nie powin­no nas zatem dzi­wić, że także i pro­ce­so­ry mobilne także mają swo­je reklamy. Ta od Qual­com­ma zde­cy­dowanie jest warta obe­jrzenia!

Qualcomm przedstawia nowe Snapdragony — drzemie w nich siła!

Dodano: 08.01.2013 Kategorie: Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Snap­drag­on S4 Pro nie zdążył jeszcze na dobre zado­mow­ić się we wnętrzach smart­fonów, a Qual­comm już wprowadza nową, zde­cy­dowanie wyda­jniejszą lin­ię swoich pro­ce­sorów. Tym razem może­my liczyć na układy o mocy nawet do 2,3 GHz!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002