Samsung Galaxy S4 trafi do Polski w dwóch odmianach

Dodano: 22.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Sam­sung Galaxy S4 w zależnoś­ci od regionu ma otrzy­mać albo ośmiordzeniowy pro­ce­sor Exynos 5, albo Snap­drag­o­na 600 firmy Qual­comm. Najnowsze infor­ma­c­je mówią, że w Polsce dostęp­ne będą… obie!

Snapdragon 600 vs Exynos 5 Octa vs Tegra 4 — porównanie wyników w benchmarku AnTuTu

Dodano: 17.03.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , , , , ,

Zapewne wielu z Was zas­tanaw­ia się, który z trój­ki chipsetów najnowszej gen­er­acji jest najszyb­szy. Co praw­da nie powin­no się śle­po pole­gać na bench­markowych tes­tach, lecz spójrzmy, która jed­nos­t­ka panu­je nad pozostały­mi.

Sony pracuje nad 4,8‑calowym smartfonem ze Snapdragonem 600

Dodano: 02.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Sony, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Sony dopiero co pokaza­ło światu swo­je dwa topowe smart­fony: Xper­ię Z i Xper­ię ZL, a okazu­je się, że już trwa­ją zaawan­sowane prace nad nieco mniejszym mod­elem, który prze­jmie tytuł naj­moc­niejszego smart­fona tego pro­du­cen­ta.

Spot reklamowy nowych Snapdragonów — taką reklamę to ja rozumiem!

Dodano: 12.01.2013 Kategorie: Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Mar­ket­ing w dzisiejszych cza­sach jest niezmiernie ważnym ele­mentem, który nierzad­ko decy­du­je o sukce­sie bądź porażce pro­duk­tów rynkowych. Nie powin­no nas zatem dzi­wić, że także i pro­ce­so­ry mobilne także mają swo­je reklamy. Ta od Qual­com­ma zde­cy­dowanie jest warta obe­jrzenia!

Qualcomm przedstawia nowe Snapdragony — drzemie w nich siła!

Dodano: 08.01.2013 Kategorie: Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Snap­drag­on S4 Pro nie zdążył jeszcze na dobre zado­mow­ić się we wnętrzach smart­fonów, a Qual­comm już wprowadza nową, zde­cy­dowanie wyda­jniejszą lin­ię swoich pro­ce­sorów. Tym razem może­my liczyć na układy o mocy nawet do 2,3 GHz!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002