Nokia Facet — prototyp smartwatcha z sześcioma ekranami uchwycony na video

Dodano: 18.10.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

 

nokiawearable

 

Zaskaku­ją­ca wiado­mość! Nokia pra­cow­ała nad swoim smart­watchem (smart­bran­so­letą?). Ten niecodzi­en­ny pro­jekt może­my obe­jrzeć na prezen­tacji wideo.

Samsung Galaxy Gear — nie sądzę, by to był dobry pomysł…

Dodano: 08.09.2013 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

 

mvUtEhGxLcJXENjvpKo3

Sam­sung na tar­gach IFA oprócz kon­wencjon­al­nych urządzeń, jak smart­fony i table­ty, zaprezen­tował swo­jego pier­wszego smart­watcha. Czy jest to gadżet, który stanie się wkrótce obiek­tem pożą­da­nia każdego fana tech­nologii? Ja mam mieszane uczu­cia.

Patent Samsunga pokazuje ułożenie przycisków w smartwatchu Galaxy Gear

Dodano: 15.08.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Samsung-SmartWatch

Praw­dopodob­nie Sam­sung planu­je zaprezen­tować swo­jego pier­wszego smart­watcha już na początku wrześ­nia, razem z tableto­fonem Galaxy Note III. Do sieci prze­dostała się nowa grafi­ka, która częś­ciowo pokazu­je budowę inteligent­nego zegar­ka, Sam­sun­ga Galaxy Gear.

Samsung pokaże smartwatcha na targach IFA

Dodano: 27.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Smart­watche, choć obec­nie nie są zbyt pop­u­larne, to sza­cu­je się, że w niedalekiej przyszłoś­ci będą czymś niemal tak pop­u­larnym, jak table­ty. Jest to możli­we, gdyż wkrótce swo­je inteligentne zegar­ki mają pokazać czołowi pro­du­cen­ci smart­fonów. Wśród nich jest Sam­sung.

W przyszłym roku kupimy 5 milionów smartwatchów — tak mówią analitycy

Dodano: 17.07.2013 Kategorie: Newsy Tagi:

Anal­i­ty­cy z firmy Canalys uważa­ją, że w roku 2014 smart­watche zna­jdą 5 mil­ionów naby­w­ców. Czy ten rodzaj urządzeń wkrótce stanie się tak samo pop­u­larny jak smart­fony lub table­ty?

LG też zamierza wypuścić swojego smartwatcha i okulary

Dodano: 23.03.2013 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , ,

LG po raz kole­jny usil­nie stara się nadążyć za Sam­sungiem i Apple - minęło zaled­wie kil­ka dni po tym, jak przed­staw­iciel Sam­sun­ga potwierdz­ił plot­ki o zegarku tej firmy, a LG już zabrało się za tworze­nie konkuren­cyjnego urządzenia.

Samsung pracuje nad zegarkiem Galaxy

Dodano: 19.03.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Chodzą pogłos­ki, że w tym roku Apple pokaże światu swój iWatch — połącze­nie smart­fona z zegarkiem na rękę. W swo­jej ofer­cie mają je Motoro­la i Sony. Widzieliśmy też wiz­ję cza­somierza od Google’a, a ter­az dowiadu­je­my się, że Sam­sung także tworzy uprzędze­nie tego typu.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002