Flopsy Droid — Pierwsze gra dla Androida Wear dostępna w sklepie Google Play

Dodano: 10.07.2014 Kategorie: Android, Gry, Newsy Tagi: , , , , ,

flopsy

Android Wear to spec­jal­na dys­try­buc­ja Androi­da przez­nac­zona dla smart­watchów. Do sklepu Google Play trafiła pier­wsza gra przez­nac­zona dla tego sys­te­mu — Flop­sy Droid.

Samsung Gear Live zaprezentowany — nowy zegarek Samsunga z Androidem Wear

Dodano: 27.06.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , ,

Gear-Live_Wine-Red-3

Sam­sung dzisiejszego dnia zaprezen­tował swo­jego pier­wszego smart­watcha korzys­ta­jącego z sys­te­mu oper­a­cyjnego Android Wear.

Lenovo wypuści smartfona z systemem Windows Phone 8.1

Dodano: 22.05.2014 Kategorie: Newsy, Pozostałe modele telefonów, Zapowiedzi Tagi: , ,

lenovo8.1

Leno­vo zaprezen­tu­je swo­jego Win­dows Phone’a 8.1 w ostat­nim kwartale tego roku, bądź w pier­wszym następ­nego — poin­for­mował w roz­mowie prezes firmy, Liu Jun.

LG prezentuje smartwatcha G Watch na klipie promocyjnym

Dodano: 12.05.2014 Kategorie: Android, LG, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

LG-G-Watch

Zegar­ki z Androi­dem to bard­zo bliska przyszłość. Motoro­la i LG w tym roku wypuszczą swo­je pier­wsze smart­watche wyposażone w sys­tem Android Wear. Co praw­da pre­miera tych urządzeń jeszcze przed nami, lecz LG prezen­tu­je swo­je urządze­nie już ter­az na krótkim filmiku.

Android Wear — Google ogłosiło prace nad specjalnym Androidem dla smartwatchów

Dodano: 19.03.2014 Kategorie: Android, Newsy Tagi: , , , , ,

android-wear

Choć o smart­watchach mówi się od daw­na, cią­gle są jedynie zabawką dla najwięk­szych tech­no­log­icznych fanatyków. Kiedy ten stan rzeczy się zmieni? Być może już znamy odpowiedź — wystar­czy poczekać na pre­mierę zegarków od Google wraz z nowym ekosys­te­mem.

Wyciekła specyfikacja smartwatcha od Google

Dodano: 14.03.2014 Kategorie: LG, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

google-smartwatch

Wychodzi na to, że Google w tym roku zamierza pokazać nie tylko smart­fona lub tablet z linii Nexus, lecz także inteligent­ny zegarek .

Samsung Gear 2 oraz Gear 2 Neo — koreańskie smartwatche z Tizenem

Dodano: 23.02.2014 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , , , ,

gear 2

Sam­sung zaprezen­tował dwa nowe smart­watche. Intere­su­jące jest to, że dzi­ała­ją one pod kon­trolą Tizena, a nie — jak moż­na było przy­puszczać — Androi­da.

Video: Fanowska wizja smartwatcha Nokii.

Dodano: 04.01.2014 Kategorie: Newsy, Nokia, Video Tagi: , ,

zega

Niek­tóre pro­roct­wa na rok 2014 wskazu­ją, że przyniesie on wiel­ki wzrost pop­u­larnoś­ci smart­watchów. Tym razem pokażę Wam, jak mógł­by wyglą­dać taki zegarek, gdy­by zabrała się za niego Nokia.

Samsung Galaxy Gear 2 może zostać zaprezentowany jeszcze tej zimy

Dodano: 28.12.2013 Kategorie: Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

galaxygearfamily

Sam­sung Galaxy Gear na pewno jest urządze­niem intere­su­ją­cym, lecz niezbyt użytecznym. Jego wysok­iej ceny nie uspraw­iedli­wia nic. Na szczęś­cie Sam­sung nie jest zrażony małą pop­u­larnoś­cią swo­jego pier­wszego smart­watcha i już ter­az może­my usłyszeć plot­ki na tem­at następ­cy Geara.

Qualcomm Toq trafi do sprzedaży 2 grudnia. Cena? 349$

Dodano: 18.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , ,

qualcommtoqaam

Qual­comm jest najpop­u­larniejszym pro­du­cen­tem chipsetów przez­nac­zonych dla urządzeń mobil­nych. Już drugiego grud­nia będziemy mogli kupić stwor­zonego przez niego smart­watcha. Nieste­ty, cena wyda­je się być zaporowa…

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002