Porównanie: Siri vs. Google Voice Search na iOS

Dodano: 11.11.2012 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , , , , , ,

Zaprezen­towane pon­ad rok temu Siri stało się pop­u­laryza­torem i wzorem wyszuki­wa­nia głosowego. W między­cza­sie pow­stało konkuren­cyjne rozwiązanie od Google’a, które zyskało wielu zwolen­ników. Od niedaw­na dostęp­ne jest także na urządzenia spod znaku jabł­ka. Z pomocą filmiku spróbu­je­my znaleźć odpowiedź na pytanie, który asys­tent radzi sobie lep­iej.

Sandra — Siri w języku Polskim istnieje i działa bardzo dobrze!

Dodano: 09.09.2012 Kategorie: Galeria, iPhone, Newsy, Video Tagi: , , , ,

Siri jest asys­ten­tem głosowym umożli­wia­ją­cym obsługę wielu funkcji iPhone’a poprzez mowę. Nieste­ty, nie doczekała się ofic­jal­nej pol­skiej wer­sji, lecz okazu­je się, że nie jest to żaden prob­lem — pewien użytkown­ik wykon­ał włas­ną imple­men­tację naszego języ­ka. 

Siri0us, głosowe wprowadzanie tekstu nie tylko na iPhone 4S

Dodano: 28.11.2011 Kategorie: Aplikacje iPhone, iPhone, Newsy, Video Tagi: ,

Tym razem spo­ra grat­ka dla posi­adaczy iPhone’a zarówno najnowszej jak i starszej gen­er­acji. Klaw­iatu­ra obsługi­wana głosem? Czemu nie!

Siri w iPhone 4 tylko dla wybrańców [video]

Dodano: 09.11.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Video Tagi: ,

Siri iPhone 4

O nowej funkcji w tele­fonach Apple słyszał już chy­ba każdy. Siri, bo tak nazy­wa się nowa innowa­cyj­na funkc­ja pole­ceń głosowych, to coś więcej niż pozorny algo­rytm rozpoz­nawa­nia mowy znany nam od wielu lat. Nieste­ty nie wszyscy posi­adacze tele­fonu z nad­gryzionym jabłkiem mają okazję przetestować tą nowa­torską funkcję. Kil­ka dni temu okaza­ło się,że testy Siri na urządze­niu Apple starszej gen­er­acji wypadły całkiem pomyśl­nie.

Siri – odpowiedzią na pytanie: dlaczego warto kupić iPhone 4S?

Dodano: 11.10.2011 Kategorie: iPhone, Newsy, Video, Zapowiedzi Tagi: ,

Siri iPhone 4S

Po pre­mierze iPhone 4S duża część obser­wa­torów rynku mobil­nego czuła pewnego rodza­ju rozczarowanie. Oto stanął przed nami iPhone 4S, który wyglą­dem niczym nie różni się od swo­jego starszego bra­ta (iPhone 4). 4S posi­da nato­mi­ast kil­ka nowoczes­nych dodatków, jed­nym z nich jest niewąt­pli­wie Siri, czyli oso­bisty elek­tron­iczny asys­tent.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002