Jak­iś czas temu na łamach Dai­ly­Mo­bile opisy­wałem tableto­fon od Sharpa, który przykuł moją uwagę niety­pową specy­fikacją. Sharp SH631U to nowy mod­el tej firmy, który prezen­tu­je się jeszcze ciekaw­iej, głównie za sprawą ogro­mu pamię­ci RAM.