Samsung Galaxy TabQ zawędrował do Chin

Dodano: 25.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Tablety Tagi: , , ,

senpai

Sam­sung zaprezen­tował dzisi­aj nowy tablet dla oby­wa­teli Państ­wa Środ­ka. Jego nazwa to Galaxy TabQ i nie jest demonem wyda­jnoś­ci.

Samsung Galaxy Alpha wycieka na pierwszych zdjęciach

Dodano: 24.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Galaxy-Alpha

Do sieci prze­dostały się pier­wsze zdję­cia przed­staw­ia­jące Sam­sun­ga Galaxy Alpha. Praw­dopodob­nie będzie to ulep­szony pod wielo­ma wzglę­da­mi Sam­sun­ga Galaxy S5.

Samsung Galaxy S5 otrzymuje małą aktualizację

Dodano: 23.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

samsung_galaxy_s5_1

Sam­sung wypuś­cił aktu­al­iza­cję sys­te­mową dla swo­jego flagowego smart­fona, Galaxy S5. Obec­nie trafiła wyłącznie dla europe­jskiego regionu.

Samsung Galaxy Star Advance — jeszcze raz to samo

Dodano: 20.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

samsung taki jak każdy inny

Sam­sung Galaxy Star Advance wkrótce trafi do sprzedaży. Już ter­az wiemy o nim prak­ty­cznie wszys­tko i będzie to kole­jny budże­towiec od kore­ańskiego pro­du­cen­ta.

Samsung Galaxy S4 Zoom otrzymuje Androida 4.4.2 KitKat

Dodano: 17.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , ,

s4zoom

Kole­jny smart­fon Sam­sun­ga otrzy­mał aktu­al­iza­cję sys­te­mową. Tym razem mod­elem jest Sam­sung Galaxy S4 Zoom, a wer­sją sys­te­mu Android 4.4.2 KitKat.

Metalowy Samsung Galaxy Alpha w drodze?

Dodano: 14.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

samsun

Sam­sung zaczy­na staw­iać na ekskluzy­wne mate­ri­ały w swoich smart­fonach — wyglą­da na to, że Galaxy F nie będzie jedynym smart­fonem wyko­nanym z czegoś lep­szego, niż z plas­tiku.

Samsung Galaxy S5 Mini już w przedsprzedaży w Niemczech

Dodano: 13.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

gs5m

Dzisi­aj Niem­cy stoczą z Argen­tyną zacię­ty bój na brazyli­js­kich boiskach o tytuł mis­trza świa­ta w piłce nożnej. W trak­cie tego piłkarskiego sza­łu niemiec­ki odd­zi­ał Media Markt zdołał wdrożyć do swo­jej ofer­ty Sam­sun­ga Galaxy S5 Mini, choć na razie w przed­sprzedaży.

Premiera Samsunga Z — pierwszego smartfona z Tizenem — przesunięta

Dodano: 13.07.2014 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: , ,

tizen-samsung-z

Tizen nie ma udanego star­tu. Sam­sung kilkukrot­nie miał obsuwy cza­sowe związane z tym sys­te­mem. Wydawało się, że gdy została ustalona data pre­miery wszys­tko już będzie dobrze. Nieste­ty, Samsung znów nie dotrzy­mał słowa.

Samsung Galaxy V — prosty smartfon za sto dolarów

Dodano: 12.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , ,

sv

Sam­sung zaprezen­tował swo­jego kole­jnego smart­fona z niskiej pół­ki. Nazy­wa się Galaxy V i trafi wyłącznie na rynek wiet­nam­s­ki. O ile specy­fikac­ja nie powala, to cena prezen­tu­je się naprawdę dobrze.

Samsung Galaxy F na nowych zdjęciach

Dodano: 05.07.2014 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

galaxyf

Dłu­go zapowiadany Sam­sung Galaxy F pojaw­ił się na dwóch nowych zdję­ci­ach. Potwierdza­ją one wcześniejsze doniesienia mówiące o obu­dowie wyko­nanej z mate­ri­ałów wysok­iej jakoś­ci.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002