Nokia 5800 XpressMusic, 5530 XpressMusic, N97 — darmowe tapety

Dodano: 04.10.2009 Kategorie: Nokia, Samsung, Tapety Tagi: , , , ,

nokia-darmowe-tapety-360x640-07 n97-nokia-tapety-360x640-065800-nokia-tapety-360x640-05

Kole­jny już pow­ięk­sza­ją­cy się zbiór damowych tapet dla tele­fonów Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oraz Sam­sung i8910 Omnia HD, które posi­ada­ją wyświ­et­lacz 360x640. Jak zwyk­le tapety może­my ścią­gać całkowicie za dar­mo i legal­nie. Aby to zro­bić wystar­czy przeczy­tać poniższą instrukcję obsłu­gi i cieszyć się z nowego design’u swo­jego tele­fonu.

Pamię­taj aby odwiedzać stronę częs­to ponieważ dzi­ał ten będzie aktu­al­i­zowany o nowe tapety na bieżą­co.

Zdjęcia: Nokia N97 vs Samsung i8910 Omnia HD

Dodano: 31.07.2009 Kategorie: Galeria, Newsy, Nokia, Samsung Tagi: , , ,

nokia-n97-vs-samsung-i8910-hd-39

Oto kilka­naś­cie zdjęć porównu­ją­cych tele­fony Nokia N97 i Sam­sung i8910 Omnia HD. Mod­ele tele­fonów różnią się wiz­ual­nie znacznie od siebie — Nokia N97 wspo­ma­gana jest dodatkowo wysuwaną klaw­iaturą, w Sam­sun­gu mamy do dys­pozy­cji tylko klaw­iaturę wirtu­al­ną (dotykową). Sama bryła i ksz­tał­ty także znacznie odb­ie­ga­ją od siebie. Ważniejsze jest jed­nak to, co ukry­to pod maską — tutaj zna­jdziemy ten sam sys­tem oper­a­cyjny — Sym­bian S60v5.

Zapraszam do oglą­da­nia tego ciekawego porów­na­nia — Nokia N97 kon­tra Sam­sung i8910 Omnia HD.

Ciekawe, darmowe tapety dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic (640x360) #3

Dodano: 30.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , , , ,

47

Kole­j­na pacz­ka tapet (640x320) przez­nac­zonych na tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97 i Sam­sung Omnia HD, opar­ty o sys­tem Sym­bian S60v5. Oczy­wiś­cie jak zawsze tapety moż­na pobrać całkowicie za dar­mo. Tapety te nie mają żad­nego wpły­wu na funkcjonowanie tele­fonów komórkowych.

Instrukc­ja obsłu­gi:

Motywy S60v5: iMatte by Dsma

Dodano: 29.07.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , , , , ,

darmowe-motywy-s60v5-1

Kole­jny świet­ny dar­mowy motyw skierowany do tele­fonów z sys­te­mem Sym­bian S60v5, a więc powinien on zad­owolić wszys­t­kich posi­adaczy takich tele­fonów, jak: Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97, a także Sam­sung i8910 Omnia HD. Dar­mowy motyw na tele­fon komórkowy należy ściągnąć bezpośred­nio na tele­fon, lub poprzez kom­put­er wgrać do tele­fonu i akty­wować — zapraszam do ścią­ga­nia wystar­czy kliknąć tutaj (link).

Aktualizacja działu darmowe tapety — N97, 5800 XM, 5530 XM, Omnia HD

Dodano: 02.07.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Tapety Tagi: , , ,

samsung-i8910-hd-wallpaper-01 samsung-i8910-hd-wallpaper-18

Nokia N97, Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia 5530 Xpress­Mu­sic oraz Sam­sung i8910 Omnia HD to mod­ele tele­fonów, do których może­cie pobrać za dar­mo niżej zna­j­du­jące się tapety. Wszys­tkie z tapet na tele­fon komórkowy pasu­ją do wyżej wymienionych mod­eli (640x360). Wystar­czy pobrać tapety na swój tele­fon (kliknąć na wybraną tapetę, tak by tylko ona zna­j­dowała się na ekranie kom­put­era, tele­fonu i pobrać) — ter­az możesz się już w pełni cieszyć z wyglą­du pul­pitu swego tele­fonu — zapraszam do pobiera­nia !

Ciekawe, darmowe tapety dla telefonu Nokia 5800 XpressMusic (640x360) #4

Dodano: 01.07.2009 Kategorie: Bez kategorii Tagi: , , , ,

47

Kole­j­na pacz­ka tapet (640x320) przez­nac­zonych na tele­fon Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, N97 i Sam­sung Omnia HD, opar­tych o sys­tem Sym­bian S60v5. Oczy­wiś­cie jak zawsze tapety moż­na pobrać całkowicie za dar­mo. Tapety te nie mają żad­nego wpły­wu na funkcjonowanie tele­fonów komórkowych.

Instrukc­ja obsłu­gi:

Motywy S60v5, Nokia E66 i Nokia E71- Shine by Dhanusaud

Dodano: 28.06.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v3, Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , , , , , ,

themes-nokia-02

Kole­jny dar­mowy motyw na tele­fony wyposażone w sys­tem Sym­bian S60v5, a więc Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97 i Sam­sung Omnia HD (pobierz). Motyw moż­na pobrać również na dwa mod­ele tele­fonów wyposażonych w sys­tem Sym­bian S60v3 — Nokia E66 i Nokia E71 (pobierz).

Motywy Symbian S60v5: Gold V2 by Dhanusaud

Dodano: 24.06.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , ,

themes-nokia-00

Świet­ny dar­mowy motyw do tele­fonów: Nokia 5800 Xpress­Mu­sic, Nokia N97 oraz Sam­sung i8910 Omnia HD, czyli wszys­tkie mod­ele które wyposażone są w sys­tem oper­a­cyjny Sym­bian S60v5. Motyw jest bard­zo dobry i świet­nie wyglą­da na tele­fonie — pole­cam. Aby ściągnąć za dar­mo ten motyw należy go pobrać (link) na swój kom­put­er i prze­nieść do tele­fonu lub bezpośred­nio pobrać na tele­fon i zain­stalować.

Motywy S60v5 & S60v3: Grennium V2 by Dhanusaud

Dodano: 24.06.2009 Kategorie: Darmowe motywy S60v3, Darmowe motywy S60v5, Nokia, Samsung Tagi: , , , , ,

greeniumv2-themes

Kole­jny świet­ny dar­mowy motyw do pobra­nia na tele­fony z sys­te­mem Sym­bian S60v5, a także dla tele­fonów z Sym­bianem S60v3. Twór­cą moty­wu jest Dhanusaud.

Jeśli masz ochotę go pobrać na swój tele­fon, wystar­czy kliknąć (tutaj) i pobrać go na swój tele­fon lub też zapisać w pamię­ci kom­put­era i prze­nieść do swego tele­fonu.

Nokia N97 vs Samsung i8910 Omnia HD — test Speedy Go!

Dodano: 23.06.2009 Kategorie: Newsy, Nokia, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Speedy Go! — a więc aplikac­ja służą­ca do diag­nos­ty­ki i anal­izy szy­bkoś­ci dzi­ała­nia tele­fonu została uru­chomiona na dwóch tele­fonach — Nokia N97 i Sam­sung i8910 Omnia HD. Test o tyle ciekawy, że uwidacz­nia wady (wolne dzi­ałanie sys­te­mu w N97), o których mówiono już o dłuższego cza­su.

Zobacz­cie sami video — test Nokia N97 kon­tra Sam­sung i8910 Omnia HD.

Via

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002