Samsung-M5650-Lindy-1

Sam­sung M5650 Lindy został dzisi­aj ofic­jal­nie zaprezen­towany przez Sam­sun­ga. Lindy ma być młod­szym bratem Sam­sun­ga Cor­by S3650. Rzeczy­wiś­cie mod­el został unowocześniony i została popraw­iona w nim styl­isty­ka – z młodzieżowej (Cor­by) na ele­gancką (Lindy).

 Nowe design to jed­nak nie wszys­tko. Sam­sung Lindy będzie posi­adał dotykowy wyświ­et­lacz 2,8 cala, HSDPA oraz WiFi. Popraw­iono także aparat foto – z fatal­nego aparatu Cor­by (2 megapik­se­le) na prze­cięt­ny aparat foto 3 megapik­se­le w Lindy. Podob­nie jak Cor­by, Lindy posi­a­da także slot kart pamię­ci MicroSD oraz wbu­dowaną pamięć o powierzch­ni 50MB.