cxz

Raczej nikt nie powinien mieć wąt­pli­woś­ci w to, że Sam­sung ma w zanadrzu kil­ka spec­jal­nych odmi­an swo­jego flagow­ca Galaxy S5. Ter­az do sieci trafiło parę infor­ma­cji na tem­at Galaxy S5 o wzmoc­nionej obu­dowie i drugim,  z bardziej rozbu­dowanym aparatem z zoomem opty­cznym.