sv

Sam­sung zaprezen­tował swo­jego kole­jnego smart­fona z niskiej półki. Nazywa się Galaxy V i trafi wyłącznie na rynek wiet­nam­ski. O ile specy­fikacja nie powala, to cena prezen­tuje się naprawdę dobrze.