samsung taki jak każdy inny

Sam­sung Galaxy Star Advance wkrótce trafi do sprzedaży. Już ter­az wiemy o nim prak­ty­cznie wszys­tko i będzie to kole­jny budże­towiec od kore­ańskiego pro­du­cen­ta.