SGS II i Note otrzymają Androida 4.2.2, Note II, SGS III i SGS 4 z Androidem 5.0

Dodano: 18.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Sam­sung bard­zo śmi­ało pod­chodzi do tem­atu aktu­al­i­zowa­nia swoich urządzeń. Ogłosił właśnie, że update do Androi­da 4.2.2 otrzy­ma m.in. dwulet­ni Galaxy S II. Co więcej, zapowiedzi­ał nawet, które smart­fony dostaną Androi­da 5.0, którego ist­nie­nie nie zostało jeszcze nawet ofic­jal­nie potwierd­zone.

Samsung Galaxy S IV na zdjęciach i filmie — właśnie tak będzie wyglądać!

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Do pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV zostało już naprawdę niewiele cza­su, lecz my już ter­az wiemy, jak będzie wyglą­dać! Oto najbardziej wyczeki­wany smart­fon z Androi­dem tego roku w pełnej krasie!

Samsung Galaxy S IV zostanie ujawniony 14 marca. Czekamy z niecierpliwością!

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Sam­sung Galaxy S III — najpop­u­larniejszy i wciąż jeden z najlep­szych smart­fonów z Androi­dem wkrótce otrzy­ma swo­jego następcę. Czas zapisać w naszych kalen­darzach datę 14 mar­ca — wtedy ma nastąpić pre­miera Sam­sun­ga Galaxy S IV.

8 na 10 najpopularniejszych urządzeń z Androidem to Samsungi — kompletna dominacja Korei

Dodano: 10.02.2013 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , , ,

To, że Sam­sung dzierży palmę pier­wszeńst­wa pod wzglę­dem sprzedawanych smart­fonów z Androi­dem, wiemy nie od dziś. Raport firmy Loc­a­lyt­ics pozwala nam spo­jrzeć na to, jak wyglą­da pier­wsza dziesiąt­ka najpop­u­larniejszych urządzeń z sys­te­mem Google’a i jak na dłoni widać, że Sam­sung po pros­tu jest bezkonkuren­cyjny.

Szykuje się nam Samsung Galaxy Note 8.0. Nie grzeszy pięknością…

Dodano: 22.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Tablety, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Seria Galaxy Note stwor­zona przez Sam­sun­ga jest kojar­zona niemal całkowicie z tableto­fon­a­mi. Jest to błąd, gdyż w jej skład wchodzi także dziesię­ciocalowy tablet. Już wkrótce zostanie zaprezen­towany kole­jny, tym razem ośmiocalowy Note. Jeśli zdję­cie nie kłamie, będzie on wyróż­ni­ał się… fatal­nym wyglą­dem!

100 milionów sprzedanych Samsungów z serii Galaxy S

Dodano: 14.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , ,

100 mil­ionów — tyle egzem­plarzy topowej serii smart­fonów Sam­sun­ga rozeszło się w ręce klien­tów na całym świecie. Wynik jest god­ny pograt­u­lowa­nia, lecz wcale nie zapowia­da się, by to sza­leńst­wo miało się skończyć!

LG chwali się 10 milionami sprzedanych smartfonów z serii L

Dodano: 10.12.2012 Kategorie: Android, LG, Newsy Tagi: , , , , , , , , , ,

 

Sam­sung i Apple od cza­su do cza­su lubią pochwal­ić się swoi­mi wynika­mi sprzedaży. Co jed­nak z inny­mi gracza­mi na rynku? Pra­cown­i­cy LG właśnie cieszą się ze sprzedaży 10 mil­ionów smart­fonów z serii L. Ale czy aby na pewno? Czy te uśmiech­nięte twarze z obraz­ka nie kłamią?

Pentile vs. reszta świata — ekrany pod lupą

Dodano: 02.12.2012 Kategorie: Galeria, HTC, Nokia, Opinie, testy, Samsung Tagi: , , , , , , , , , , , , , ,

W świecie smart­fonów częs­to uży­wa się pojęć typu Pen­tile, Super AMOLED czy Super LCD 3. Dla prze­cięt­nego użytkown­i­ka niewiele one znaczą. Za pomocą zdjęć i opisów przed­staw­ię, jaka jest real­na różni­ca w poszczegól­nych tech­nolo­giach i czym tak na prawdę jest Pen­tile.

Jak Samsung testował Galaxy S III w etapie przedprodukcyjnym?

Dodano: 27.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , , ,

Na kore­ańskim kanale Sam­sun­ga w ser­wisie YouTube został umieszc­zony intere­su­ją­cy mate­ri­ał pokazu­ją­cy, co musi­ał znieść Sam­sung Galaxy S III, zan­im znalazł się na skle­powych półkach. Sposo­by testowa­nia urządzenia w paru przy­pad­kach były dość niekon­wencjon­alne.

Samsung Galaxy S III sprzedany w 30 milionach egzemplarzach

Dodano: 03.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

Zaled­wie wczo­raj pisal­iśmy o trzech mil­ionach sprzedanych Sam­sun­gach Galaxy Note II, a ter­az Sam­sung infor­mu­je o kole­jnym, bardziej spek­taku­larnym wyniku: Galaxy S III znalazł aż 30 mil­ionów naby­w­ców!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002