Samsung Galaxy S4 Active LTE — bardziej wytrzymały i szybszy

Dodano: 18.12.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , ,

galaxy-active-s4-lte

Kore­ańs­ki pro­du­cent zaprezen­tował dzisi­aj chy­ba najbardziej wypa­sioną wer­sję swo­jego flagowego smart­fona, Galaxy S4. Nie dość, że posi­a­da rewela­cyjny pro­ce­sor, to jeszcze posi­a­da wzmoc­nioną obu­dowę.

Samsung Galaxy S4 sprzedaje się lepiej, niż zakładano!

Dodano: 24.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: ,

jkshinigami

Do tej pory mogły Wam się obić o uszy plot­ki na tem­at tego, że Sam­sung Galaxy S4 nie sprzeda­je się tak, jak­by życzył sobie tego pro­du­cent. J.K. Shin demen­tu­je te pogłos­ki i poda­je, że Galaxy S4 znalazł już pon­ad 40 mil­ionów naby­w­ców!

Samsung Galaxy S5 już w styczniu?

Dodano: 11.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

samsung-5-inch-curved-display-youm-prototype

Nowe doniesienia wspom­i­na­ją, że kole­jny przed­staw­iciel topowej serii Galaxy S może zostać zaprezen­towany już w sty­czniu. Czy to aby nie za szy­bko?

Japończycy otrzymają topowy model Samsunga na wyłączność

Dodano: 08.10.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

samsung-galaxy-j-leak

Sam­sung Galaxy J to smart­fon, który mógł­by zyskać naprawdę duże zain­tere­sowanie. Nieste­ty, będzie ofer­owany jedynie w Japonii i nam nie będzie dane z niego sko­rzys­tać.

Złoty Samsung Galaxy S4 — skoro Apple ma to i Samsung chce mieć

Dodano: 25.09.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: ,

Samsung Galaxy S4 Gold edition

W sieci pojaw­iły się pier­wsze zdję­cia złotego Sam­sun­ga Galaxy S4. Przy­pom­ni­jmy, że dwa tygod­nie temu Apple zapowiedzi­ało swój nowy mod­el iPhone 5S, który dostęp­ny jest także w wer­sji złotej. Jak wyni­ka z obserwacji: co ma Apple, chce mieć i Sam­sung. Jed­nak to nie wszys­tko na tem­at mod­elu Sam­sung Galaxy S4 Gold otóż…

Reklama Samsunga Galaxy S4 — parodia Harry’ego Pottera

Dodano: 07.08.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

harry

Praw­ie wszys­tkie reklamy smart­fonów, które w zamyśle mają być zabawne, sku­pi­a­ją się na par­o­di­owa­niu urządzeń konkurencji. Może warto pójść inną drogą — tak, jak zro­bił to tajwańs­ki odd­zi­ał Sam­sun­ga

Android 4.3 trafia do smartfonów Google Play Edition

Dodano: 03.08.2013 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , ,

Posi­adacze smart­fonów Sam­sung Galaxy S4 i HTC One w wer­sji Google Play Edi­tion mogą już ter­az cieszyć się aktu­al­iza­cją do Androi­da w wer­sji 4.3 Jel­ly Bean.

Samsung Galaxy S4 stanął w płomieniach i spowodował pożar całego domu

Dodano: 30.07.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: ,

Jesteśmy przyzwycza­jeni do tego, że smart­fony są bez­pieczny­mi urządzeni­a­mi. Okazu­je się, że jed­nak i one mogą być przy­czyną katas­tro­fy. W Hong Kongu doszło do samoza­płonu Sam­sun­ga Galaxy S4 w rękach właś­ci­ciela. Na szczęś­cie obyło się bez ofi­ar, lecz ogień spowodował zniszcze­nie całego mieszka­nia.

Samsung jeszcze nigdy nie miał się lepiej — wyniki za drugi kwartał 2013

Dodano: 27.07.2013 Kategorie: Newsy, Samsung Tagi: ,

Sam­sung m.in. dzię­ki swo­je­mu smart­fonowi Galaxy S4 może świę­tować wyjątkowo dobre wyni­ki finan­sowe, o których inni pro­du­cen­ci smart­fonów mogą wyłącznie pomarzyć. Mimo to, panowie w gar­ni­tu­rach z Wall Street i tak nie są zach­wyceni — spodziewali się czegoś więcej.

Nokia Lumia 1020: porównanie nagrywania audio i video z konkurencją

Dodano: 19.07.2013 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , ,

Nokia opub­likowała krót­ki filmik, w którym pokaza­ła możli­woś­ci Nokii Lumia 1020 w nagry­wa­niu dźwięku i obrazu pod­czas kon­cer­tu. Nie zabrakło też porów­na­nia dwóch konkuren­cyjnych smart­fonów.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002