Samsung Galaxy S4 Gold edition

W sieci pojaw­iły się pier­wsze zdję­cia złotego Sam­sun­ga Galaxy S4. Przy­pom­ni­jmy, że dwa tygod­nie temu Apple zapowiedzi­ało swój nowy mod­el iPhone 5S, który dostęp­ny jest także w wer­sji złotej. Jak wyni­ka z obserwacji: co ma Apple, chce mieć i Sam­sung. Jed­nak to nie wszys­tko na tem­at mod­elu Sam­sung Galaxy S4 Gold otóż…