Sam­sung Galaxy S4 Zoom to wyjątkowe urządze­nie, które choć wyglą­da jak zwycza­j­na cyfrówka z dużym ekranem, to w rzeczy­wis­toś­ci potrafi o dzi­wo wykony­wać połączenia głosowe. Mogło­by się wydawać, że jest to najbardziej zaawan­sowany smart­fon na rynku pod wzglę­dem aparatu, ale nie zapom­i­na­jmy o jeszcze jed­nym, sędzi­wym już graczu — Nokii 808 Pure­View.