galaxy-active-s4-lte

Kore­ańs­ki pro­du­cent zaprezen­tował dzisi­aj chy­ba najbardziej wypa­sioną wer­sję swo­jego flagowego smart­fona, Galaxy S4. Nie dość, że posi­a­da rewela­cyjny pro­ce­sor, to jeszcze posi­a­da wzmoc­nioną obu­dowę.