Samsung Gallaxy S4 już oficjalnie — czy było warto czekać?

Dodano: 15.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Ten dzień w końcu nad­szedł — Sam­sung pokazał światu swój nowy mod­el. Mowa oczy­wiś­cie o Sam­sun­gu Galaxy S4. Czy rozłożył na łopat­ki konkurencję od HTC, LG i Sonego? Zobaczmy!

Samsung Galaxy S IV na zdjęciach i filmie — właśnie tak będzie wyglądać!

Dodano: 12.03.2013 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Do pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV zostało już naprawdę niewiele cza­su, lecz my już ter­az wiemy, jak będzie wyglą­dać! Oto najbardziej wyczeki­wany smart­fon z Androi­dem tego roku w pełnej krasie!

Samsung i Apple myślą o bezprzewodowym ładowaniu

Dodano: 09.03.2013 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , ,

Może i niek­tórzy z nas mogą powąt­piewać w użyteczność tej tech­nologii, lecz trze­ba przyz­nać, że bezprze­wodowe ład­owanie jest jed­ną z najwięk­szych nowinek ostat­nich cza­sów stosowanych w smart­fonach. Coraz więcej firm poważnie rozważa wyposaże­nie swoich przyszłych smart­fonów w tę funkcję, a wśród nich jest Apple i Sam­sung.

Samsung Galaxy S IV otrzyma funkcję przewijania tekstu… wzrokiem

Dodano: 05.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Tak przy­na­jm­niej głosi kole­j­na z plotek. Brz­mi nieco jak sci­ence-fic­tion, czy taka funkc­ja jest w ogóle możli­wa do zaim­ple­men­towa­nia w smart­fonie? Przekon­amy się wkrótce…

Samsung Galaxy S IV zostanie ujawniony 14 marca. Czekamy z niecierpliwością!

Dodano: 28.02.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Sam­sung Galaxy S III — najpop­u­larniejszy i wciąż jeden z najlep­szych smart­fonów z Androi­dem wkrótce otrzy­ma swo­jego następcę. Czas zapisać w naszych kalen­darzach datę 14 mar­ca — wtedy ma nastąpić pre­miera Sam­sun­ga Galaxy S IV.

Samsung Galaxy S IV na targach MWC? Zapomnijcie

Dodano: 22.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , ,

Sam­sung Galaxy S IV to obec­nie najbardziej wyczeki­wany smart­fon na świecie. Każ­da, nawet najm­niejsza, plot­ka na tem­at daty jego pre­miery odbi­ja się głośnym echem w sieci. Nieste­ty, Sam­sung odrzu­cił pogłos­ki, jako­by jego nowy flagowiec miał zostać pokazany pod­czas MWC 2013.

100 milionów sprzedanych Samsungów z serii Galaxy S

Dodano: 14.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , ,

100 mil­ionów — tyle egzem­plarzy topowej serii smart­fonów Sam­sun­ga rozeszło się w ręce klien­tów na całym świecie. Wynik jest god­ny pograt­u­lowa­nia, lecz wcale nie zapowia­da się, by to sza­leńst­wo miało się skończyć!

Czy właśnie tak będzie wyglądać Samsung Galaxy S IV?

Dodano: 04.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

Zde­cy­dowanie czekałem na moment, w którym zostanie opub­likowana fotografia przed­staw­ia­ją­ca nad­chodzącego flagow­ca Sam­sun­ga. Ona tu jest!

[Video] Fanowski model koncepcyjny Samsunga Galaxy S IV z laserową klawiaturą

Dodano: 28.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Czym bliżej pre­miery Sam­sun­ga Galaxy S IV, tym więcej plotek wokół niego będzie naras­tało. Tym razem przed­staw­iam na deser rewela­cyjny film prezen­tu­ją­cy ten właśnie tele­fon. Nieste­ty, jest to tylko kom­put­erowa ani­mac­ja. Na takiego SGS‑a warto czekać!

HTC M7 — pogromca Samsunga Galaxy S IV

Dodano: 06.12.2012 Kategorie: Android, HTC, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , ,

Ten rok dla HTC nie był może udany pod wzglę­dem finan­sowym, lecz tajwańs­ka fir­ma z pewnoś­cią zaprezen­towała wiele ciekawych smart­fonów. Na początku roku otrzy­mal­iśmy świet­nego One X który doczekał się już ulep­szonej odmi­any, a w Japonii i USA dostęp­ne są pot­wory z ekrana­mi Full HD. Przyszły rok ma być równie ciekawy!

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002