Samsung Galaxy S III otrzymuje aktualizację do Androida 4.3

Dodano: 04.11.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , ,

S4-Android-4.3-SM-EDIT

Posi­adacze jed­nego z najpop­u­larniejszych smart­fonów z wyższej pół­ki — Sam­sun­ga Galaxy S III — mają powód do zad­owole­nia. Pro­ces aktu­al­iza­cyjny tego urządzenia do Androi­da 4.3 Jel­ly Bean właśnie się rozpoczął.

Ambitne plany Samsunga – pół miliarda komórek w 2013 roku!

Dodano: 27.12.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Windows Phone 8 Tagi: ,
Samsung-Galaxy-SIII

Sam­sung Galaxy S III — najchęt­niej kupowany smart­fon Sam­sun­ga w 2012 roku

Sam­sung nie zamierza poprzestawać na lau­rach i w 2013 roku kon­tyn­uować zdoby­wanie rynku mobil­nego swoi­mi urządzeni­a­mi – według wstęp­nych danych kore­ańs­ka fir­ma ma sprzedaż 510 mil­ionów komórek w 2013 roku!

Samsung pokaże ośmiordzeniowy procesor w styczniu?

Dodano: 21.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Topowe smart­fony i table­ty ofer­u­ją obec­nie bard­zo wysoką wyda­jność za sprawą czterech rdzeni (bądź pię­ciu w przy­pad­ku Tegry 3). Na jaw wyszła infor­ma­c­ja, że Sam­sung nie zamierza na tym poprzes­tać i trzy­ma w zanadrzu ośmiordzeniową jed­nos­tkę! Sza­leńst­wa nie ma koń­ca!

W oczekiwaniu na Windows Phone 8… w oczekiwaniu na smartfony Nokia Lumia

Dodano: 07.10.2012 Kategorie: Android, HTC, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Windows Phone 8, Zapowiedzi Tagi: , , , , ,

this-is-Lumia

W ciągu najbliższych dwóch miesię­cy na rynku pojawi się zarówno najnowszy mobil­ny sys­tem Microsoft’u  — Win­dows Phone 8 a także pier­wsze smart­fony wyposażone w ten OS a wśród nich nowe smart­fony Nokia Lumia – czeka nas ciekawy okres.

Różowy Samsung Galaxy S III atakuje koreański rynek

Dodano: 22.09.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Zapowiedzi Tagi: , ,

Korea w ostat­nich tygod­ni­ach stała się syn­on­imem najbardziej zwar­i­owanego miejs­ca na Zie­mi za sprawą bijącego reko­rdy pop­u­larnoś­ci utworu Gang­nam Style. Chy­ba coś w tym jest, gdyż na razie tylko w tym kra­ju moż­na posiąść Sam­sun­ga Galaxy S III w rados­nym, różowym kolorze. Czy w Polsce jest zapotrze­bowanie na róż? Sprawdz­iłem to oso­biś­cie.

Optyczna stabilizacja obrazu w smartfonie Nokia Lumia 920 na tle Samsunga Galaxy S III — porównanie video

Dodano: 21.09.2012 Kategorie: Android, Newsy, Nokia, Samsung, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , , ,

Jed­ną z najbardziej pro­mowanych funkcji topowego smart­fona Nokii — Lumia 920 jest opty­cz­na sta­bi­liza­c­ja obrazu pod­czas nagry­wa­nia filmów. Czy sprawdza się równie dobrze, co na spotach reklam­owych? Pewien Ros­janin sprawdz­ił to za nas przy pomo­cy czer­wonego Fer­rari 458 Italia.

[Video] Nokia Lumia 920 vs. Samsung Galaxy S III vs. iPhone 4S — test aparatów

Dodano: 06.09.2012 Kategorie: Newsy, Nokia, Video, Windows Phone 8 Tagi: , , , , ,

Gdy świat usłyszał o ośmiomegapik­selowym apara­cie Pure­View, który trafił do Lumii 920, w Internecie zawrza­ło. Nagle wszyscy zdali sobie sprawę, że każdy aparat 8 Mpix to zło straszne, a najlep­szym wyborem była­by matryca 100 Mpix. Narzekanie narzekaniem, ale Nokia Lumia 920 robi naprawdę genialne zdję­cia nawet w sytu­ac­jach bez­nadziejnych.

Czarny Samsung Galaxy S III na zdjęciach

Dodano: 09.08.2012 Kategorie: Android, Galeria, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Na chwilę obec­ną topowy mod­el Sam­sun­ga jest dostęp­ny w dwóch kolorach: Mar­ble White oraz Peb­ble Blue. Niebawem może dołączyć do nich nowa, czarna wer­s­ja kolorysty­cz­na.

Samsung Galaxy w liczbach, czyli jak sprzedaje się obecnie smartfony?

Dodano: 02.06.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Samsung Galaxy SIII

Sam­sung Galaxy SIII swo­ją pre­mierę miał praw­ie miesiąc temu i choć nie ma jeszcze ofic­jal­nych danych na tem­at sprzedaży tego mod­elu to z pre­orderu (9 mil­ionów zamówień) moż­na wywnioskować, że będzie to najlepiej sprzeda­ją­cy się smart­fon Sam­sun­ga. Jak w takim razie na jego tle wypada­ją inne mod­ele tego pro­du­cen­ta z serii Galaxy?

Samsung szacuje: ponad 300 milionów sprzedanych telefonów w 2011 roku

Dodano: 13.12.2011 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kore­ańs­kich pro­du­cen­tów elek­tron­i­ki Sam­sung, ogłosił sza­cunkowe pod­sumowanie sprzedaży tele­fonów komórkowych w 2011 roku. Pon­ad 300 mil­ionów sprzedanych komórek w 2011 to wynik imponu­ją­cy zwłaszcza, że fir­ma pokon­ała w ten sposób swój zeszłoroczny reko­rd o 20 mil­ionów. Czemu Sam­sung może zawdz­ięczać tak dobre wyni­ki?

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002