SGS II i Note otrzymają Androida 4.2.2, Note II, SGS III i SGS 4 z Androidem 5.0

Dodano: 18.03.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , , , , , , ,

 

Sam­sung bard­zo śmi­ało pod­chodzi do tem­atu aktu­al­i­zowa­nia swoich urządzeń. Ogłosił właśnie, że update do Androi­da 4.2.2 otrzy­ma m.in. dwulet­ni Galaxy S II. Co więcej, zapowiedzi­ał nawet, które smart­fony dostaną Androi­da 5.0, którego ist­nie­nie nie zostało jeszcze nawet ofic­jal­nie potwierd­zone.

8 na 10 najpopularniejszych urządzeń z Androidem to Samsungi — kompletna dominacja Korei

Dodano: 10.02.2013 Kategorie: Android, Motorola, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , , ,

To, że Sam­sung dzierży palmę pier­wszeńst­wa pod wzglę­dem sprzedawanych smart­fonów z Androi­dem, wiemy nie od dziś. Raport firmy Loc­a­lyt­ics pozwala nam spo­jrzeć na to, jak wyglą­da pier­wsza dziesiąt­ka najpop­u­larniejszych urządzeń z sys­te­mem Google’a i jak na dłoni widać, że Sam­sung po pros­tu jest bezkonkuren­cyjny.

100 milionów sprzedanych Samsungów z serii Galaxy S

Dodano: 14.01.2013 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , , , , ,

100 mil­ionów — tyle egzem­plarzy topowej serii smart­fonów Sam­sun­ga rozeszło się w ręce klien­tów na całym świecie. Wynik jest god­ny pograt­u­lowa­nia, lecz wcale nie zapowia­da się, by to sza­leńst­wo miało się skończyć!

Wyciekła oficjalna aktualizacja do Androida Jelly Bean dla Samsunga Galaxy S II

Dodano: 16.11.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi: , , , , ,

Sam­sung Galaxy S II to jeden z najbardziej pop­u­larnych i najlep­szych smart­fonów ostat­nich lat. Z pewnoś­cią wiele osób ucieszy fakt, że w Internecie pojaw­iła się ofic­jal­na aktu­al­iza­c­ja do Androi­da 4.1 Jel­ly Bean dla tego mod­elu. Nieste­ty, wciąż jest to wer­s­ja testowa opro­gramowa­nia.

Samsung Galaxy S II Plus — Odgrzewane kotlety mogą być smaczne

Dodano: 21.08.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Ten rok w wyko­na­niu Sam­sun­ga okazał się bard­zo spek­taku­larny. Pre­miera SGS‑a III i Note’a 10.1 już były, wkrótce przyjdzie kolej na Note’a II, a ter­az się okazu­je, że kore­ańs­ki pro­du­cent planu­je także wydać odświeżoną wer­sję rewela­cyjnego mod­elu Galaxy S II.

Samsung Galaxy w liczbach, czyli jak sprzedaje się obecnie smartfony?

Dodano: 02.06.2012 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , , ,

Samsung Galaxy SIII

Sam­sung Galaxy SIII swo­ją pre­mierę miał praw­ie miesiąc temu i choć nie ma jeszcze ofic­jal­nych danych na tem­at sprzedaży tego mod­elu to z pre­orderu (9 mil­ionów zamówień) moż­na wywnioskować, że będzie to najlepiej sprzeda­ją­cy się smart­fon Sam­sun­ga. Jak w takim razie na jego tle wypada­ją inne mod­ele tego pro­du­cen­ta z serii Galaxy?

Wyciekł ROM dla Galaxy S II z Androidem ICS [Video]

Dodano: 18.12.2011 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Video Tagi: , ,

Wyciekł jedynie dla wer­sji USA w sieci T‑mobile i nieste­ty nie zach­wyca. Jedyne co cieszy to fakt wprowadza­nia częstych aktu­al­iza­cji opro­gramowa­nia popraw­ia­ją­cych błędy których jest mnóst­wo.

Samsung szacuje: ponad 300 milionów sprzedanych telefonów w 2011 roku

Dodano: 13.12.2011 Kategorie: Android, Newsy, Samsung, Zapowiedzi Tagi: , ,

Kore­ańs­kich pro­du­cen­tów elek­tron­i­ki Sam­sung, ogłosił sza­cunkowe pod­sumowanie sprzedaży tele­fonów komórkowych w 2011 roku. Pon­ad 300 mil­ionów sprzedanych komórek w 2011 to wynik imponu­ją­cy zwłaszcza, że fir­ma pokon­ała w ten sposób swój zeszłoroczny reko­rd o 20 mil­ionów. Czemu Sam­sung może zawdz­ięczać tak dobre wyni­ki?

Nokia Lumia 800 odbiera nagrodę What Mobile Awards 2011

Dodano: 18.11.2011 Kategorie: Android, iPhone, Newsy, Nokia, Samsung, Winodws Phone 7, Zapowiedzi Tagi: , , , ,

Nokia Lumia 800

Nokia Lumia 800, smart­fon wyposażony w sys­tem Win­dows Phone Man­go, został doce­niony pod­czas wręczenia corocznych nagród What Mobile Awards 2011, którego współor­ga­ni­za­torem jest Vir­gin Media i bry­tyjs­ki mag­a­zyn What Mobile. Zobaczmy za co została wyróżniona Lumia 800 oraz jacy inni pro­du­cen­ci powin­ni mieć powody do zad­owole­nia?

5 milionów w 85 dni, tak wygląda sprzedaż Samsunga Galaxy S II

Dodano: 27.07.2011 Kategorie: Android, Newsy, Samsung Tagi:

Samsung Galaxy S II on hand

Sam­sung zaprzecza stwierdze­niu, że nic dwa razy się nie zdarza. W tym przy­pad­ku zdarza się – po sukce­sie sprzedażowym Sam­sun­ga Galaxy S, jego nowy następ­ca S II sprzeda­je się jeszcze lep­iej – 5 mil­ionów sprzedanych smart­fonów w 85 dni.

CISM  , 350-080   200-355  , 70-177   70-534  , 70-461   CAP   102-400   1Z0-144   1z0-434   NSE4   1Z0-060   70-411   HP0-S42   070-461   2V0-621D  , c2010-652   70-532   100-101   PMP   EX200   ICBB   VCP550   220-902   210-060   200-125  , 9A0-385   SY0-401   70-486  , SSCP   SY0-401   200-120   350-080   70-483   70-346   640-916   EX200  , 640-692   PR000041  , 1Z0-803   70-480   810-403   9L0-012  , 101  , 350-060   CRISC  , 070-461   C_TFIN52_66   070-461   300-209   1Z0-051   70-410   EX300   CISM   200-120  , 1Z0-144   70-488   200-125  , CAP  , 100-101   OG0-093  , 350-029   70-533   300-320   350-030   200-120  , NSE4   810-403   640-911   70-417  , 000-106   500-260   1z0-808  , 352-001   CAS-002